მომხსენებლები:

 

თენგიზ ირემაძე (გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი) ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ტრანსფორმაციის პროცესის სირთულეები

 

ლანსელოტ  ფლეტჩერი (გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი)საგანმანათლებლო რეფორმა: თავისუფლება, სწავლა-სწავლებით ტკბობა და სარგებელი

 

ლალი ზაქარაძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) კულტურის კვლევებისაბჭოთა საქართველოს რეალობა და დღევანდელობა

 

კონსტანტინე ბრეგაძე  (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)ქართული ლიტმცოდნეობა და ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმის კვლევა

 

მიხეილ გოგატიშვილი  (გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი)პოლიტიკური მეცნიერებებიდარგის აქტუალობა, მნიშვნელობა ქართული აზროვნებისათვის და მისი პერსპექტივები საქართველოში

 

დოდო ლაბუჩიძე  (გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი) ფილოსოფიური და სოციოლოგიური ტექსტის თარგმანის სპეციფიკის შესახებ

 

ჰელმუტ შნაიდერი  (კასელის უნივერსიტეტი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი)სოციალური ურბანისტიკა (პრობლემები, ამოცანები, კვლევის პერსპექტივები)

 

უდო რაინჰოლდ იეკი (ბოხუმის რურის უნივერსიტეტი, გერმანია)ნეიროფილოსოფია და ნეიროეთიკა

 

ლალი ანთიძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი)პედაგოგიკა: საბჭოური პარადიგმა და თანამედროვე კონცეპტები

 

დავით სიხარულიძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი)ეკონომიკური მეცნიერება თანამედროვე საქართველოში (პრობლემები და შესაძლო შედეგები)

 

თამარ ვეფხვაძე (საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი)რიტორიკის დიალექტიკა და მისი კანონზომიერებების შესწავლის საწყისები

 

ნინო ფიფია  (გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი)მუსიკის სოციოლოგია: დარგის აქტუალობა და პერსპექტივები

 

გიორგი ბარამიძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)თეოლოგიის, როგორც საუნივერსიტეტო დისციპლინის მდგომარეობა თანამედროვე საქართველოში

 

ნოდარ ბელქანია  (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)ფსიქოლოგია საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა საქართველოში

 

გიორგი თავაძე  (გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი)თეორიული სოციოლოგია საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა საქართველოში

 

ირაკლი კახიძე  (სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი)ემპირიული სოციოლოგია და პოლიტიკური რეჟიმები

 

მარიკა გერსამია  (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) – ჟურნალისტიკის გამოწვევები: განათლება vs საბჭოთა მემკვიდრეობა (საქართველოს მაგალითზე)

 

 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
15901247

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By