2010 წლის 18 ნოემბერი

 

ფილოსოფიის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო

 

სამეცნიერო კონფერენცია

 

„ახალი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები ფილოსოფიაში"

 

მომხსენებლები:

 

თენგიზ ირემაძე (გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი) - თანამედროვე ფილოსოფია ახალი გამოწვევების წინაშე

 

გურამ თევზაძე (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია) - ირაციონალიზმი, როგორც გონების მიერ საკუთარი თავის კრიტიკა

 

ლალი ზაქარაძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) - ტოლერანტობა და ინტერკულტურულობა

 

ჰელმუტ შნაიდერი (კასელის უნივერსიტეტი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი) - გონების ერთიანობა ისტორიასა, დროსა და სივრცეში (ჰეგელი - ინტერკულტურული ფილოსოფია - ფილოსოფიური გეოგრაფია - ფილოსოფიური ურბანისტიკა)

 

დოდო ლაბუჩიძე (გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი) - დემოკრატიის საფუძველმდებარე პრინციპები: ხელისუფლების განაწილება - მმართველობის დეცენტრალიზაცია - ფედერალური კონსტიტუციონალიზმი (ალექსის დე ტოკვილი, „დემოკრატია ამერიკაში")

 

კონსტანტინე ბრეგაძე (ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) - ქართული ლიტერატურული მოდერნიზმის კომპარატივისტული კვლევა

 

ლალი ანთიძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) - დიმიტრი უზნაძის პედაგოგიური კონცეფციის მნიშვნელობა სწავლების თანამედროვე მეთოდებისათვის

 

მიხეილ გოგატიშვილი (გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი) - იურიდიული სოციოლოგია - მისი აქტუალობა და მნიშვნელობა ქართული ჰუმანიტარულ-სოციალური და იურიდიული მეცნიერებებისათვის

 

მარინე ფერაძე (ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტი) - ცხოვრების ხელოვნების ფილოსოფია. ცხოვრების პრაგმატული კონცეპტების შედარება, ანალიზი და კრიტიკა.

 

გიორგი თავაძე (გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი) - ფილოსოფიური გეოგრაფია. ახალი ფილოსოფიური დისციპლინის დაფუძნების შესახებ

 

გიორგი ბარამიძე (ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) - აზროვნების კლასიკური და თანამედროვე კონცეპტები

 

ნინო ფიფია (გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი) - კულტურის სტატუსი იმანუელ კანტის ფილოსოფიაში

 

გიორგი ხეოშვილი (საქართველოს სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი) - კონსტანტინე ლეონტიევის ფილოსოფია (ექსპოზიცია და კრიტიკული ანალიზი)

 

უდო რაინჰოლდ იეკი (ბოხუმის რურის უნივერსიტეტი, გერმანია) - ტვინის ფილოსოფია: სისტემატიკა და ისტორია

 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
15774867

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By