სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მე-3 კურსის სტუდენტი ნათია გოგელია პრაქტიკას  გადის მარკეტინგულ ცენტრ „ტერრა მედია“-ში. პრაქტიკის გავლის შემდეგ სტუდენტი  დაეუფლება  არსებული საინფორმაციო გარემოს შესწავლის, კონტროლისა და მოსალოდნელი ცვლილებების  კვლევის საფუძვლებს.

 

მარკეტინგული ცენტრიტერრა მედიაწარმოადგენს ISO 9001 – 2000 სერტიფიკატის მფლობელ კომპანიას. ”ტერრა მედიას” საქმიანობაში შედის, ინტეგრირებული ინფორმაციის (მედია მონიტორინგული, მარკეტინგული და სხვა ემპირიული მონაცემების) საფუძველზე ანალიტიკური მოდელების კონსტრუირება, რეკომენდაციების, სამოქმედო გეგმების და სიტუაციური სტრატეგიების შემუშავება.

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
15906832

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By