გადაცემაში „ჩვენი დილა“
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში - კრიმინალისტიკის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი პროფესორი გია დეკანოზიშვილიკრიმინალისტიკის სკოლის მიზანია შექმნას ადეკვატური გარემო, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი პროფესიონალი კრიმიანლისტებისა და დეტექტივების აღსაზრდელად.

 

სკოლა ახორციელებს კრიმიანლსიტის პროფესიულ პროგრამას და მოკლევადიან პროფესიული გადამზადების კურსებს კრიმიანლისტიკის სფეროში.

 

ქვეყნის სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემა ახალი გამოწვევების წინაშე დგას, პროფესიონალი დეტექტივი და კრიმინალისტი, რომლებიც აღჭურვილნი იქნებიან თანამედროვე ცოდნითა და უანრ-ჩვევებით, რთული მოსაძიებელია.

 

სწორედ ამიტომ, კრიმინალისტიკის პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს სპეციალისტები ცოდნაზე დაფუძნებული შრომის ბაზრის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, ამ მიმართებით დაგროვილი უნიკალური პროფესიული გამოცდილებისა და თეორიული ცოდნის გაანალიზების მეშვეობით.

 

საყოველთაოდ ცნობილია ჩვენი კრიმინალისტიკის ლაბორატორიული ცენტრი, რომლის ანალოგი დღესაც არ არის საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში. იგი აღჭურვილია FBI სტანდარტების შესაბამისი მატერაილურ-ტექნიკური ბაზით, ჩვენ სიამოვნებით ვუთმობთ ამ ცენტრის რესურსებს სხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებსაც.

 

სკოლის უნიკალურობას, გარდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა, ასევე, განსაზღვრავს მისი პროფესორ-მასწავლებლები, რომლებიც გარდა თეორიული ცოდნისა, აღჭურვილნი არიან სამართალდამცავ სისტემაში მუშაობის მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილებით. პროგრამას ხელმძრვანელობს FBI-ს სერტიფიცირებული ტრენერი, სრული პროფესორი გია დეკანოზიშვილი.

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
15901368

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By