აბიტურიენტებმა, რომლებმაც მოიპოვეს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის უფლება, უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე უნდა გაიარონ ელექტრონული რეგისტრაციია მიმდინარე წლის 3 სექტემბრდან 5 სექტემბრის ჩათვლით 11:00-დან 18:00 საათამდე და წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 

საშუალო სკოლის ატესტატი;

სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის);

ფოტოსურათი (3X4) CD დისკთან ერთდ;

პირადობის მოწმობის ასლი;

არასრულწლოვნობის შემთხვევაში კანონიერი წარმომადგენელის (მშობლის) პირადობის მოწმობის ასლი (რეგისტრაცია ხორციელდება კანონიერ წარმომადგენელთან ერთად).

 

 

რეგისტრაციის საზღაური შეადგენს 25 (ოცდახუთი) ლარს. თანხის გადახდა შეიძლება მითითებულ საბანკო რეკვიზიტებზე:

 

ს.ს „საქართველოს ბანკი"

ბანკის კოდი: BAGAGE22

მიმღების დასახელება: შპს „გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი“

საიდენტიფიკაციო კოდი: 200002120

ანგარიშსწორების ანგარიში: GE26BG0000000854652501GEL

 

გაითვალისწინეთ! თქვენ რეგისტრირებულად ჩაითვლებით პორტალზე ელექტრონული რეგისტრაციის გავლის, მითითებულ საბანკო ანგარიშზე თანხის გადახდისა და დოკუმენტების წარმოდგენის შემდეგ.

 

ელექტრონული რეგისტრაცია გაიარე აქ (გააქტიურდება 3 სექტემბრიდან)

 

მისამართი: ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ.#13

 

საკონტაქტო პირი: გულო თურმანიძე - სტუდენტური სერვისის სამსახურის უფროსი

ელ-ფოსტა: g,turmanidze@gruni.edu.ge ტელ: (+0422) 24 51 33

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2016.09.23
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
14805043

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By