გადაცემაში „ჩვენი დილა“
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში - კრიმინალისტიკის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი პროფესორი გია დეკანოზიშვილი

ამირან მოსულიშვილი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი.

 

დაიბადა 1983 წლის 9 სექტემბერს ქ.თბილისში

 

2004 წელს - დაამთავრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სრული კურსი, სპეციალობა - იურისტი, დიპლომი (წარჩინებით)

 

2008 - 30 საათიანი კურსის “კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში“ (კაასუს) გავლის შედეგად. კურსი შემუშავებულია საერთაშორისო პროგრამის “კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისათვის “ (კწკა) ფარგლებში - სერტიფიკატი

 

2007 - 2009 წ.წ. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი, სპეციალობა – სისხლის სამართალი, სისხლის სამართლის პროცესი, კრიმინალისტიკა და კრიმინოლოგია.

 

2009 სართალმცოდნეობის დოქტორი. სპეციალიზაცია: სამართალმცოდნეობა სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის მიმართულება.

 

2009 წლის 10 ნოემბერი დისერტაცია: “ნარკომანიის კრიმინოლოგიური დახასიათება და მასთან ბრძოლის ასპექტები“ სამეცნიერო ხელმძღვანელი: სამართლის დოქტორი, პროფესორი გიორგი ღლონტი

 

2011 The Cambridge-Centre. The English Learning Courses- 51 hour course and successfully completed the First Certificate English level – certify #00136-2011

 

2010 წლის 21 დეკემბრიდან დღემდე - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი (სისხლის სამართლის მიმართულება)

 

გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო ნაშრომები და სტატიები. Mონაწილეობა აქვს მიღებული სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციებში.

 

ფლობს რუსულ და ინგლისურ ენებს თავისუფლად.

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
15901302

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By