სასწავლო ტური ბერლინში

კობა ყალიჩავა

სამართლის დოქტორი, LL.M

 

დაიბადა 1981 წლის პირველ ივნისს ჩხოროწყუში;

 2004 წ. წარჩინებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის იურიდიული ფაკულტეტი, სამართლისმცოდნეობის სპეციალობით;

2009 წ. წარჩინებით დაამთავრა კიოლნის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურადა მიენიჭა სამართლის მაგისტრის წოდება (Magister Legum, LL.M. magna cum laude);

2015 წ. წარჩინებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ბრემენის უნივერსიტეტის (ე.წ. `Sandwich~ პროგრამის ფარგლებში) დოქტორანტურა და მიენიჯა სამართლის დოქტორის ხარისხი (Dr. Jur. summa cum laude);

2015 წლიდან არის თსუ ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის აკადემიური დირექტორი;

2014  წ. იყო სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს  ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი;

2013 წ. იყო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის იურისტი;

2011-2012 წწ. იყო ბრემენის უნივერსტიტეტის მეცნიერ-თანამშრომელი;

2010 წლიდან არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსტიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი;

2008-2010 წწ. იყო საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების                    სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება გარემოს დაცვის ინსპექციის იურისტი;

2004-2005 წწ. იყო დამოუკიდებელი ადვოკატი (ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო საქმეებში);

2009-2013 წწ. მონაწილეობას იღებდა სხვადასხვა წარმატებული პროექტების განხორციელებაში;

არის საქართველოს სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსის პროექტის ავტორი (ამჟამად საკანონმდებლო პროცესშია);

არის ერთი მონოგრაფიისა და რამდენიმე სამეცნიერო სტატიის ავტორი, ასევე, რამდენიმე კვლევისა და სახელმძღვანელოს თანაავტორი;

 

ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი.

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2016.09.23
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
14641015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By