დაუშვებელია ვებ–გვერდზე განთავსებული მასალების სხვა ვებ–გვერდებზე ატვირთვა, ასევე, მათი გამოყენება კომერციული მიზნებით. მასალების გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ ინდივიდუალური გამოყენებისათვის. 

 

 

 

ტომი 1: ნიცშე საქართველოში. ეძღვნება თამაზ ბუაჩიძის ნათელ ხსოვნას.

რედაქტორ–შემდგენი: თენგიზ ირემაძე, გამომცემლობა „არხე“, თბილისი, 2007 წ., 246 გვ.

 

       ნიცშე საქართველოში - სარჩევი და წინათქმა

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტომი 2: ფილოსოფია  – დიალექტიკა – ლოგიკა. სავლე წერეთლის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული

რედაქტორ–შემდგენელნი: ლალი ზაქარაძე, თენგიზ ირემაძე, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2008 წ., 200 გვ. 

 

      ფილოსოფია, დიალექტიკა, ლოგიკა - სარჩევი და წინათქმა

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტომი 3: სიცოცხლის ფილოსოფია. პრობლემები და პერსპექტივები

რედაქტორ–შემდგენელნი: ლალი ზაქარაძე, მიხეილ გოგატიშვილი, გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2009 წ., 88 გვ.

 

      სიცოცხლის ფილოსოფია - სარჩევი და წინათქმა

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტომი 4: ლალი ანთიძე: „ნიკოლოზ ლოსკის ინტუიტივიზმი“

გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2010 წ., 244 გვ.

 

    ლალი ანთიძე - ნიკოლოზ ლოსკის ინტუიტივიზმი - სრული ვერსია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტომი 5: Philosophy in Global Change. Jubilee volume dedicated to the 65th anniversary of Burkhard Mojsisch

Edited by Tengiz Iremadze in collaboration with Helmut Schneider and Klaus J. Schmidt. Publishing House “Nekeri”, Tbilisi, 2011, 436 pp.

 

     Philosophy in Global Change - Contents and Preface

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტომი 6: „აღმოსავლეთი და დასავლეთი. ინტერკულტურული და ინტერდისციპლინური კვლევები“, უდო რაინჰოლდ იეკის დაბადების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული,

რედაქტორ-შემდგენლები: თენგიზ ირემაძე და გურამ თევზაძე, თბილისი, გამომცემლობა „ნეკერი“, 2012 წ., 226 გვ.

 

     აღმოსავლეთი და დასავლეთი - შესავალი და წინათქმა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტომი 7: ბერნჰარდ ვალდენფელსი, „გზები ფენომენოლოგიისა, პასუხს რომ იძლევა“,

ფრანგულიდან ქართულად თარგმნა დოდო ლაბუჩიძემ, თბილისი, გამომცემლობა „ნეკერი“, 2013 წ., 120 გვ.  


 

     ბერნჰარდ ვალდენფელსი - შესავალი და წინათქმა

 

 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
15901821

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By