2008 წლის 30 ივნისი

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

 

თენგიზ ირემაძის წიგნისადმი - „აზროვნების კონცეფციები ნეოპლატონიზმში" - მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია


მომხსენებლები:


გიორგი ბარამიძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) - „დიანოიას" გაგების ზოგიერთი ასპექტის შესახებ


გიორგი თავაძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) - ინტელექტის თეორიები XIII-XIV საუკუნეების გერმანულ დომინიკანელთა სკოლაში (ალბერტ დიდი, დიტრიხ ფრაიბერგელი, ბერთოლდ მოსბურგელი)


Udo Reinhold Jeck (Ruhr-Universität Bochum, Deutschland) - Gedanken zur interkulturellen Bedeutung der philosophischen Theologie des Proklos sowie ein Grundriss ihrer komplexen Wirkungsgeschichte


ლალი ზაქარაძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი) - ღმერთი - ინტელექტი - ადამიანი


მიხეილ გოგატიშვილი (გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი) - ბერთოლდ მოუსბურგელის თენგიზ ირემაძისეული ინტერპრეტაცია და "რუის-ურბნისის ძეგლისდება"


გიორგი ბიჩინაშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) - ისტორიულ-იმანენტური მეთოდის შესახებ, ანუ როგორ შევქმნათ ფილოსოფიის ისტორია


გიორგი ხუროშვილი (გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი) - ნეოპლატონური მოძღვრებები სულის შესახებ ბიბლიური თვალსაზრისით


Duane J. Lacey (St. John's College, Annapolis, USA) - Unity in Plato's Timaeus

 

რევაზ გორდეზიანი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) - ნეოპლატონური პარადიგმები გერმანულ ექსისტენციალიზმში (მარტინ ჰაიდეგერი, კარლ იასპერსი)


Lancelot R. Fletcher (St. John's College, Annapolis, USA) - Ioane Petritsi as a Man of Action

 

თენგიზ ირემაძე (გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი) - უკუსვლა  დროში: რამდენიმე მოსაზრება ქართული ფილოსოფიის შესახებ.

 

 


 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
15914837

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By