თანამედროვე ფილოსოფიისა და სოციოლოგიის განყოფილება

(ხელმძღვანელი: პროფ. თენგიზ ირემაძე) • ინტერკულტურული ფილოსოფია
 • კლასიკური სოციალური თეორიები
 • ქართული და ევროპული ნეოპლატონიზმი თანამედროვეობის კონტექსტში
 • ალეთეიოლოგიური რეალიზმი და მისი რეაქტუალიზების პრობლემები
 • ფილოსოფიური გეოგრაფია
 • სიცოცხლის ფილოსოფია
 • მასობრივი მედია და გლობალიზაციის პროცესები
 • კომუნიკაციის თეორიები
 • ნეიროფილოსოფია
 • მედიის სოციოლოგია
 • ტერორის სოციოლოგია
 • ომისა და მშვიდობის ფილოსოფია

 

 

 

ფილოსოფიის ისტორიის განყოფილება

 (ხელმძღვანელი: პროფ. ჰელმუტ შნაიდერი)

 

 

 

 • პლატონიზმი, არისტოტელიზმი და ნეოპლატონიზმი
 • გერმანული კლასიკური ფილოსოფია
 • ჰეგელის სამართლის ფილოსოფიის პრობლემები
 • ჰეგელის ესთეტიკა და ხელოვნების თეორია
 • ფრიდრიხ ნიცშეს ცხოვრება და შემოქმედება
 • გრიგოლ რობაქიძის ფილოსოფიური და სოციოლოგიური ნააზრევი
 • ანტი, ჰეგელი და ნიცშე XX საუკუნის პირველი ნახევრის ქართულ აზროვნებაში

 

 

 

 

კულტურის მეცნიერებათა განყოფილება 

(ხელმძღვანელი: პროფ. ლალი ზაქარაძე) 

 • კულტურის ფილოსოფიისა და მედიის ფილოსოფიის აქტუალური პრობლემები
 • კულტურის სოციოლოგია: თანამედროვე ავტორები, ძირითადი კონცეფციები, პერსპექტივები
 • კულტურის სტატუსი ი. კანტის ფილოსოფიაში
 • ქართული განათლების სისტემა
 • ტოლერანტობის პრობლემა

 

 

 

 

პოლიტიკის მეცნიერებათა განყოფილება

(ხელმძღვანელი: პროფ. უდო რაინჰოლდ იეკი) 

 • დემოკრატიის საფუძველმდებარე პრინციპები
 • თავისუფლების იდეა საბჭოთა საქართველოს ფილოსოფიურ და სოციალურ აზროვნებაში
 • მმართველობის დეცენტრალიზაცია
 • ხელისუფლების განაწილება
 • ფედერალური კონსტიტუციონალიზმი
 • თანამედროვე გეოპოლიტიკური კონცეფციები
 • პოლიტიკური თეოლოგია
 • ენერგოპოლიტიკა პოლიტიკის მეცნიერებებში

 

 

 

 

ფილოსოფიური და სოციოლოგიური აზრის თარგმანის განყოფილება

(ხელმძღვანელი: პროფ. დოდო ლაბუჩიძე) 

 • ფრიდრიხ ნიცშეს შრომები
 • XX საუკუნის მეორე ნახევრის გერმანული და ფრანგული ფენომენოლოგია (ბ. ვალდენფელსი, მ. მერლო-პონტი)
 • ნეიროფილოსოფიის საკვანძო ნაშრომები
 • თანამედროვე სოციალური თეორიები (ნ. ლუმანი, პ. ბურდიე, ჯ. სერლი)
 • ფრანგული ფილოსოფიური და სოციოლოგიური აზრის კლასიკოსები (მ. მონტენი, ჟ.ჟ. რუსო, ე. დიურკემი, მ. მოსი)
 • დემოკრატიის კლასიკური ტექსტები (ა. დე ტოკვილი, თ. პეინი)
 • კრიტიკული თეორიის საფუძველმდებარე ტექსტები (ვ. ბენიამინი, თ. ადორნო, მ. ჰორკჰაიმერი)

 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
15901447

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By