დაუშვებელია ვებ–გვერდზე განთავსებული მასალების სხვა ვებ–გვერდებზე ატვირთვა, ასევე, მათი გამოყენება კომერციული მიზნებით. მასალების გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ ინდივიდუალური გამოყენებისათვის. 

 

 

 

თ. ირემაძე, ლ. ზაქარაძე, დ. ლაბუჩიძე, გ. ხუროშვილი, უ. რ. იეკი, მ. გოგატიშვილი, მიტროპოლიტი გრიგოლი (ბერბიჭაშვილი), გ. თევზაძე, გ. თავაძე, „ახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლები. მე-18-ე საუკუნის მეორე ნახევრიდან მე-19-ე საუკუნის მეორე ნახევრამდე“, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2014 წ., 180 გვ. 

 

 

   ახალი დროის ქართული ფილოსოფია_სარჩევი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  სამეცნიერო–კვლევითი ექსპედიცია ხევსურეთში – 2012  (ელექტრონული წიგნი).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თენგიზ ირემაძე, „ფილოსოფია ეპოქათა და კულტურათა გზაგასაყარზე. ინტერკულტურული და ინტერდისციპლინური კვლევები“.

გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2013 წ., 170 გვ.

 

 

 

ფილოსოფია ეპოქათა და კულტურათა გზაგასაყარზე - სარჩევი და წინათქმა

 

„წიგნში განხილული და გაანალიზებულია ფილოსოფიის ძველი და ახალი კონცეპტები ინტერკულტურული და ინტერდისციპლინური პერსპექტივებიდან გამომდინარე. მასში გამოკვეთილია ინტერკულტურული ფილოსოფიის ახალი კონცეპტი („გზაგასაყარი“), რომელიც ფილოსოფიის სისტემატურ და ისტორიულ ასპექტებს ახლებური სახით აკავშირებს. მონოგრაფიის ავტორი საგანგებოდ მსჯელობს „კავკასიური ფილოსოფიის“ თვითმყოფადი სახის შესახებ და, უწინარეს ყოვლისა, საქართველოსა და სომხეთს შორის არსებულ ფილოსოფიურ ურთიერთობებს აქცევს განსაკუთრებულ ყურადღებას. ამით იგი საფუძველს უყრის ფილოსოფიის ისტორიისათვის დღემდე უცნობი ამ მდიდარი სააზროვნო სამყაროს გამოკვლევის პროცესს და ამავე სფეროს ფილოსოფიური დისკურსების მომავალი კვლევის ძირითად პერსპექტივებსაც მოხაზავს“.

 

პროფ. უდო რაინჰოლდ იეკი (ლიუნებურგის უნივერსიტეტი, გერმანია)

 

„Ein neues Konzept der interkulturellen Philosophie, das systematische und historische Motive verknüpft und dabei erstmals die „kaukasische Philosophie“ als ein Ganzes in den Blick nimmt, indem er vor allem die philosophischen Beziehungen zwischen Armenien und Georgien rekonstruiert.“

 

Information Philosophie, Bd. 2, Juni 2013

 

 

 

 

(ნეო)პლატონიზმი და თანამედროვეობა, თენგიზ ირემაძის წიგნისადმი – „აზროვნების კონცეფციები ნეოპლატონიზმში“ – მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები,

რედაქტორ–შემდგენელნი: გიორგი ბარამიძე, მიხეილ გოგატიშვილი, ლალი ზაქარაძე, უდო რაინჰოლდ იეკი, დუეინ ლეისი, გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2009 წ., 137გვ.

 

 

  (ნეო)პლატონიზმი და თანამედროვეობა - სრული ვერსია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
15783285

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By