დაუშვებელია ვებ–გვერდზე განთავსებული მასალების სხვა ვებ–გვერდებზე ატვირთვა, ასევე, მათი გამოყენება კომერციული მიზნებით. მასალების გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ ინდივიდუალური გამოყენებისათვის. 

 

 

 

ტომი 1: ნიკლას ლუმანი – საზოგადოებრივი კომუნიკაციის სისტემის ცვლილებანი და მასობრივი მედია, 

გერმანულიდან თარგმნა დევი დუმბაძემ, გამომცემლობა „არხე“, თბილისი, 2007 წ., 37 გვ.

 

  ნიკლას ლუმანი – საზოგადოებრივი კომუნიკაციის სისტემის ცვლილებანი და მასობრივი მედია - წინათქმა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტომი 2: ანრი ბერგსონი – ცნობიერება და სიცოცხლე,

ფრანგულიდან თარგმნა დოდო ლაბუჩიძემ, გამომცემლობა „არხე“, თბილისი, 2007 წ., 44 გვ.

 

  ანრი ბერგსონი – ცნობიერება და სიცოცხლე - წინათქმა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტომი 3: კარლ შმიტი – ხმელეთი და ზღვა. მსოფლიო–ისტორიული განაზრება,

გერმანულიდან თარგმნა გიორგი თავაძემ, გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2010 წ., 180 გვ.

 

  კარლ შმიტი – ხმელეთი და ზღვა - სარჩევი და წინათქმა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტომი 4: ჰანა არენდტი - რა არის ხელისუფლება?

ინგლისურიდან თარგმნა გიორგი ხუროშვილმა, გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2015 წ., 150 გვ.

 

 ჰანა არენდტი - რა არის ხელისუფლება? - სარჩევი და წინათქმა

 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
15906916

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By