დაუშვებელია ვებ–გვერდზე განთავსებული მასალების სხვა ვებ–გვერდებზე ატვირთვა, ასევე, მათი გამოყენება კომერციული მიზნებით. მასალების გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ ინდივიდუალური გამოყენებისათვის. 

 

 

 

თენგიზ ირემაძე: ვალტერ ბენიამინი. ცხოვრება, მოღვაწეობა, აქტუალობა.

გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2008 წ., 108 გვ.

 

თენგიზ ირემაძე – ვალტერ ბენიამინი - სარჩევი და წინათქმა

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tengiz Iremadze: Der Aletheiologische Realismus. Schalwa Nuzubidse und seine neuen Denkansätze.

“Nekeri” Verlag, Tbilissi, 2008, 117 S.

 

Tengiz Iremadze - Der aletheiologische Realismus - Inhalt und Vorwort

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბურკჰარდ მოიზიში: ჰუმანიზმის ეპისტემოლოგია

 ინგლისურიდან ქართულად თარგმნა გიორგი ბარამიძემ, გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2009 წ., 90 გვ.

 

ბურკჰარდ მოიზიში – ჰუმანიზმის ეპისტემოლოგია - სარჩევი და წინათქმა

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჰელმუტ შნაიდერი: ფილოსოფიური გეოგრაფია

გერმანულიდან ქართულად თარგმნა გიორგი თავაძემ, გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2010 წ., 120 გვ.

 

ჰელმუტ შნაიდერი – ფილოსოფიური გეოგრაფია - სარჩევი და წინათქმა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

უდო რაინჰოლდ იეკი: განაზრებანი ქართული ფილოსოფიის შესახებ

გერმანულ და ქართულ ენებზე, გერმანულიდან ქართულად თარგმნა ლალი ზაქარაძემ, გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2010 წ., 88 გვ.

 

 

Udo Reinhold Jeck - Erläuterungen zur Georgischen Philosophie

Aus dem Deutschen ins Georgische übersetzt von Lali Zakaradze

 

 

უდო რაინჰოლდ იეკი – განაზრებანი ქართული ფილოსოფიის შესახებ - სრული ვერსია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჰელმუტ შნაიდერი, ლალი ზაქარაძე, გიორგი თავაძე, დოდო ლაბუჩიძე, თენგიზ ირემაძე: რა არის თავისუფლება? დიდი მოაზროვნეები თავისუფლების არსის შესახებ

გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2010 წ., 144 გვ.

 

რა არის თავისუფლება. დიდი მოაზროვნეები თავისუფლების არსის შესახებ - სარჩევი და წინათქმა

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გრიგოლ რობაქიძე და თანამედროვე აზროვნება

რედაქტორ–შემდგენლები: მამუკა თავხელიძე, თენგიზ ირემაძე, გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2011 წ., 144 გვ.

 

გრიგოლ რობაქიძე და თანამედროვე აზროვნება - სარჩევი და წინათქმა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ევროპული პასუხისმგებლობა. მერაბ მამარდაშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (14 დეკემბერი, 2010 წელი)

მთავარი რედაქტორი: თენგიზ ირემაძე, რედაქტორები: ლალი ზაქარაძე, დოდო ლაბუჩიძე, გიორგი ბარამიძე, გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2011 წ., 224 გვ. 

 

ევროპული პასუხისმგებლობა - სარჩევი და წინათქმა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

უდო რაინჰოლდ იეკი: განაზრებანი ქართული ფილოსოფიის შესახებ, მეორე გამოცემა

გერმანულ და ქართულ ენებზე, გერმანულიდან ქართულად თარგმნა ლალი ზაქარაძემ, გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2012 წ., 88 გვ.

 

Udo Reinhold Jeck - Erläuterungen zur Georgischen Philosophie

Aus dem Deutschen ins Georgische übersetzt von Lali Zakaradze

 

„Dieser Band dokumentiert die Verknüpfung der georgischen Philosophie mit dem westlichen Denken und lässt sich auch als Einführung in die Geschichte der georgischen Philosophie lesen.“

 

Information Philosophie, Bd. 2, Juni 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჰელმუტ შნაიდერი, ლალი ზაქარაძე, გიორგი თავაძე, დოდო ლაბუჩიძე, თენგიზ ირემაძე: რა არის თავისუფლება? დიდი მოაზროვნეები თავისუფლების არსის შესახებ (მეორე გამოცემა)

 

გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2013 წ., 144 გვ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თენგიზ ირემაძე, „ალეთეიოლოგიური რეალიზმი. შალვა ნუცუბიძე და მისი აზროვნების ახლებური საწყისები“, გერმანულიდან თარგმნა გიორგი თავაძემ,

გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2013 წ., 116 გვ.

 

 ალეთეიოლოგიური რეალიზმი - სარჩევი და წინათქმა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გიორგი თავაძე: „შატილი ფილოსოფიური გეოგრაფიის პერსპექტივიდან“

გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2013 წ., 250 გვ. (ქართულ და ინგლისურ ენებზე).

 

 შატილი ფილოსოფიური გეოგრაფიის პერსპექტივიდან - სარჩევი და წინათქმა

 

 

 

 

თ. ირემაძე, ჰ. შნაიდერი, ლ. ზაქარაძე, გ. ხუროშვილი, მ. გოგატიშვილი, გ. თავაძე, „ფილოსოფიური ურბანისტიკა“, გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2014 წ., 162 გვ.

 

  ფილოსოფიური ურბანისტიკა  - სარჩევი და წინათქმა

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
15774928

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By