დაუშვებელია ვებ–გვერდზე განთავსებული მასალების სხვა ვებ–გვერდებზე ატვირთვა, ასევე, მათი გამოყენება კომერციული მიზნებით. მასალების გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ ინდივიდუალური გამოყენებისათვის. 

 

 

 

ტ. 1: ჰელმუტ შნაიდერი – ძენ-ბუდიზმის ესთეტიკა. ვაბი-საბი და მშვენიერების ევროპული იდეა

გერმანულიდან თარგმნა გიორგი თავაძემ, გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2012 წ., 48 გვ.

 

  ჰელმუტ შნაიდერი – ძენ-ბუდიზმის ესთეტიკა. ვაბი-საბი და მშვენიერების ევროპული იდეა – სარჩევი და ბოლოსიტყვაობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტ. 2: გიორგი თავაძე - რუკების ძალა. გელათი და კავკასიური ფილოსოფიის ცნება ინტერკულტურული ფილოსოფიის კონტექსტში, გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2013 წ., 52 გვ. 

 

 გიორგი თავაძე - რუკების ძალა - სარჩევი

 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
15901633

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By