სასწავლო ტური ბერლინში

ანა ფირცხალაშვილი

სამართლის დოქტორი

ასოცირებული პროფესორი

 

დაიბადა 1976 წლის 5 იანვარს ბათუმში

 

1998 წ. ბათუმის შოთა-რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დასრულება (წარჩინებით);

 

1999 წ. სტუდენტი “ბერლინის უცხოენათა ინსტიტუტის“ დამთავრება წარმატებით;

 

2000-2002 წ. ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურის დასრულება და ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის მიერ სამართლის მაგისტრის წოდების (Magister Legum, LL.M.) მინიჭება;

 

2003 -2008 წ. პოტსდამის უნივერსიტეტის დოქტორანტი;

 

2009 წ. პოტსდამის უნივერსიტეტის მიერ სამართლის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხის მინიჭება (წარჩინებით) (Dr. Jur.);

 

2006 წ. გერმანიის პარლამენტის, (ბუნდესთაგი) ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარული დახმარების კომიტეტის სტაჟიორი;

 

2007-2009 წ. ბერლინის „ქართულ სახლში“ რეპეტიტორიუმის ხელმძღვანელი (მოწვეული მასწავლებელი);

 

2008 წ. პოტსდამის ადამიანის უფლებათა (კვლევით) ცენტრში მეცნიერ მუშაკი;

 

2009-2010 წ. იურიდიული/ საადვოკატო მომსახურების ბიუროში “ბერლინის ადვოკატთა საზოგადოება”, სტაჟიორი;

 

2010 -2011 წ. საქართველოს საკონსტუტიციო სასამართლოს კვლევებისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტში უფროსი მრჩეველი;

 

2010-2011 წ. ბათუმის შოთა-რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი;

 

2012-2014 წ. საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი საჯარო/კონსტიტუციური სამართალში;

 

2014 წ. - დან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი;

 

2014 წ. წლის 1 მარტიდან გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი, სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი;

 

ის არის ერთი მონოგრაფიისა და სამეცნიერო კვლევათა ავტორი.

 

ასევე კონსტიტუციის მეორე თავის კომენტარების თანაავტორი.

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17673931

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By