სასწავლო ტური ბერლინში

დარეჯან (დოდო) ლაბუჩიძე

განათლება:  
 
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი 2008 ივ. ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურა.
2005 წელს საკანდიდატო მინიმუმის ყველა გამოცდა გადავაბარე.
1974 - 1977 ჩავაბარე საკანდიდატო მინიმუმის გამოცდები.
1966 - 1972 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, წითელ დიპლომზე).
1955 - 1966 თბილისის მე-10 საშუალო სკოლა.
 
სპეციალობაფრანგული ფილოლოგია
 
კვალიფიკაციაფრანგული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
 
შრომითი  საქმიანობა:   
 
2010 - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.
2010 - გრ. რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტი, ფილოსოფიისა და სოციალურ  მეცნიერებათა ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი.
2006 - 2009 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი, ქართული და უცხოეთის ფილოსოფიის ისტორიის განყოფილების გამგის მოადგილე.
1999 - 2006 იმავე ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი.
1985 - 1999 იმავე ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
1977 - 1984 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ს. წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი, კლასიკური მემკვიდრეობის განყოფილება, მთარგმნელი, (ხელშეკრულებით).
1975,1976,1977 საზოგადოება “ინტურისტი”. სეზონური თარჯიმანი (ფრანგული ენა).
1973 - 1975 თბილისის სილიკატური ქარხნის ბაგა-ბაღი, პედაგოგი.
2000 - 2002 ივ. ჯავახიშვილის  თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, პედაგოგი (შეთავსებით).
1991 - 2002 თბილისის პოლიტოლოგიისა და ადამიანთმცოდნეობა- სოციოლოგიის ინსტიტუტი, პედაგოგი (შეთავსებით).
 
სხვადასხვა სამეცნიერო ჟურნალში გამოქვეყნებული მაქვს 20 ნაშრომი (თარგმანი ფრანგული ენიდან ქართულად), ფრანგ ფილოსოფოსთა 11 ნაშრომი (ფრანგულიდან ქართულად, თარგმანს ერთვის წინასიტყვაობა და შენიშვნები), 14 სამეცნიერო სტატია, 6 ბროშურა.
2009 წ. რუსო ჟ. ჟ. "მსჯელობა ადამიანთა შორის უთანასწორობის დასაბამისა და საფუძვლების შესახებ",გამომცემლობა ჩარპე იემ (თარგმანი ფრანგულიდან, წინასიტყვა);
2007წ. ბერგსონი ა. “ცნობიერება და სიცოცხლე”, გამომცემლობა “არხე” (თარგმანი ფრანგულიდან, წინასიტყვა);
2007წ. მერლო-პონტი მ. “თვალი და გონება”, გამომცემლობა “აგორა”  (თარგმანი ფრანგულიდან, წინასიტყვა);
2007წ. მაალუფი ა. “დამღუპველი იდენტობები”, გამომცემლობა “იმპრესი” (თარგმანი ფრანგულიდან, წინასიტყვა);
2004წ. დიურკემი ე. “რელიგიური ცხოვრების ელემენტარული ფორმები”,
გამომცემლობა “იოანე პეტრიწი”. (თარგმანი ფრანგულიდან, წინასიტყვა);
2004წ. ფუკო მ.  “სიტყვები და საგნები”, გამომცემლობა “დიოგენე” (თარგმანი ფრანგულიდან, წინასიტყვა, შენიშვნები);
2001წ. დიურკემი ე. “სოციოლოგიის მეთოდის წესები”,   გამომცემლობა “იოანე პეტრიწი” (თარგმანი ფრანგულიდან,  წინასიტყვა, შენიშვნები);
2001წ. დეკარტი რ. “მსჯელობა მეთოდის შესახებ”,  “მეტაფიზიკური მედიტაციები”,  გამომცემლობა “ნეკერი” (თარგმანი ფრანგულიდან, წინასიტყვა, შენიშვნები);
1999წ. “მშვენიერი ბრძნული მსჯელობები” (ფრაგმენტები მ. მონტენის “ესეები”_დან, გამომცემლობა “ლომისი”(თარგმანი ფრანგულიდან ქართულად, ბოლოსიტყვა, შენიშვნები);
1997წ. რუსო ჟ. ჟ. “საზოგადოებრივი ხელშეკრულება”, გამომცემელი: მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების ინსტიტუტი. (თარგმანი ფრანგულიდან ქართულად, შენიშვნები);
1994წ. მონტესკიე შ. “კანონთა გონი” (I და II ტ.), გამომცემელი: მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების ინსტიტუტი. (თარგმანი  ფრანგულიდან ქართულად, შენიშვნები).
 
 
სხვადასხვა ჟურნალში გამოქვეყნებული თარგმანები:
 
2009წ. მონტენი მ. “ესეები”, “ახალი თარგმანები”, თარგმანი ფრანგულიდან ქართულად.
2008წ. ბურდიე პ. “ინტელექტუალური მოღვაწეობა,   როგორც ცალკე სამყარო” (თარგმანი ფრანგულიდან), “ევროპული ძიებანი”.
2008წ. მონტენი მ. “ფილოსოფოსობა, როგორც სიკვდილისათვის მზადება”, (თარგმანი ფრანგულიდან),
 “ევროპული ძიებანი”.
2008წ. ტოკვილი ა. “დემოკრატია ამერიკაში”, “მაცნე” (ფილოსოფიის სერია). (თარგმანი ფრანგულიდან ქართულად).
2007წ. ტოკვილი ა. “დემოკრატია ამერიკაში”, “მაცნე” (ფილოსოფიის სერია).  (თარგმანი ფრანგულიდან ქართულად).
2006წ. ტოკვილი ა. “დემოკრატია ამერიკაში”, “მაცნე” (1, ფილოსოფიის სერია). თარგმანი ფრანგულიდან ქართულად.
2006წ. დიურკემი ე. “სოციალური შრომის დაყოფა”, (შესავალი) “ახალი თარგმანები”, ¹6.თარგმანი ფრანგულიდან ქართულად.          
2005წ. ტოკვილი ა. “დემოკრატია ამერიკაში”, “მაცნე” (2, ფილოსოფიის სერია). თარგმანი ფრანგულიდან ქართულად.           
2005წ. ტოკვილი ა. “დემოკრატია ამერიკაში”, “მაცნე” (1, ფილოსოფიის სერია). თარგმანი ფრანგულიდან ქართულად.
2005წ. მონტენი მ. “ესეები”, “ახალი თარგმანები”  # 5. თარგმანი ფრანგულიდან ქართულად.                            
2004წ. ტოკვილი ა. “დემოკრატია ამერიკაში”“მაცნე” (1-2 ფილოსოფიის სერია).  თარგმანი ფრანგულიდან ქართულად.         
2003წ. ტოკვილი ა. “დემოკრატია ამერიკაში”“მაცნე’’ (1-2, ფილოსოფიის სერია). თარგმანი ფრანგულიდან ქართულად.        
2002წ. ტოკვილი ა. “დემოკრატია ამერიკაში”“მაცნე” (1-2, ფილოსოფიის სერია). თარგმანი ფრანგულიდან ქართულად.          
2001წ. დიურკემი ე. “სოციალური შრომის დაყოფა”, (ფრაგმენტები) “მაცნე” (1-2,ფილოსოფიის სერია) თარგმანი ფრანგულიდან ქართულად.
2000წ. მონტენი მ. “ესეები” (ფრაგმენტები). “მნათობი” #9-10 (თარგმანი  ფრანგულიდან ქართულად, წინასიტყვა, შენიშვნები).
2000წ. მამარდაშვილი მ. “იცხოვრო დროის შესაბამისად”;  “დემოკრატია ნაციონალისტურ ლოზუნგებსვერ დაეფუძნება”,  “არილი” ¹14. თარგმანი ფრანგულიდან ქართულად.
2000წ. მამარდაშვილი მ., “იყო ფილოსოფოსი მართლაც ბედისწერაა”,  “განახლებული ივერია” #16,17,18.
თარგმანი ფრანგულიდან ქართულად.
1999წ. ბალანდიე ჟ. “პოლიტიკური ანთროპოლოგია”, (ფრაგმენტები) “მაცნე” (1-2 ფილოსოფიის სერია). თარგმანი ფრანგულიდან ქართულად.
1998წ. მამარდაშვილი მ. “ნაციონალიზმი და პოსტტოტალიტარული  საზოგადოება” (დაიბეჭდა განმეორებით). “ეპოქა” #6.  თარგმანი ფრანგულიდან ქართულად.
1995წ. მამარდაშვილი მ. “ნაციონალიზმი და პოსტტოტალიტარული  საზოგადოება”. “არილი”,  #10. თარგმანი ფრანგულიდან  ქართულად.
         
 
გამოქვეყნებული სტატიები:
             
2010წ. “უცხო სიტყვები და შესიტყვებები ქართულ თარგმანში” (ჟურნალი Scripta Manent, გამომცემლობა “ღია დიპლომატიის ასოციაცია”).
2010წ. “არტიკლის სემანტიკური მნიშვნელობა და მისი რეფერენცია”   (ჟურნალი Scripta Manent, გამომცემლობა “ღია დიპლომატიის  ასოციაცია”).
2009წ. “ფილოსოფიური ტექსტი სათარგმნი მასალის ტიპოლოგიის ჭრილში” (ფრანგულ ენაზე, ჟურნალი Scripta Manent, გამომცემლობა “ღია დიპლომატიის ასოციაცია”).
2009წ. “ფარნგული ფილოსოფიური ტექსტის ქართულად თარგმნის  ლინგვისტურისირთულეები”(ფრანგულ ენაზე, ჟურნალი Scripta Manent, გამომცემლობა “ღია დიპლომატიის ასოციაცია”).
2008წ. “საზოგადოებრივი ხელშეკრულების რუსოსეული კონცეფცია” (საიუბილეო კრებული მიძღვნილი სავლე წერეთლის დაბადებიდან 100  წლისთავისადმი, გამომცემლობა “მერიდიანი”).
2007წ. “მთარგმნელობითი მოღვაწეობის წვლილი ქართული ფილოსოფიური აზროვნების განვითარებისჭრილში”, “ფილოსოფია, ღვთისმეტყველება, კულტურა”. (საიუბილეო კრებული მიძღვნილი გურამ თევზაძის 75 წლისთავისადმი. გამომცემლობა “ნეკერი”, გამომცემლობა “არხე”).
2007წ. “ნიცშეს ნაშრომთა ქართველი მთარგმნელები და თარგმანები”, “ნიცშე საქართველოში”. (თამაზ ბუაჩიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი  კრებული. გამომცემლობა “არხე”).
2007წ. “თავისუფლება და თანასწორობა _ საზოგადოებრივი ხელშეკრულების მიზანი”, (კრებული: ფილოსოფია, სოციოლოგია, პოლიტოლოგია; გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა).
2005წ. “ფრანგული არტიკლი და მისი სემანტიკური ეკვივალენტები ფილოსოფიური ტექსტის ქართულთარგმანში”, “მაცნე”  (1,ფილოსოფიის სერია).          
2004წ. “სინონიმიის პრობლემა ფილოსოფიური ტექსტის ფრანგულიდან  ქართულად თარგმნისას”, “მაცნე” (1-2, ფილოსოფიის სერია).
2003წ. “პოლისემიის პრობლემა ფილოსოფიური ტექსტი ფრანგულიდან ქართულად თარგმნისას”, “მაცნე” (1-2, ფილოსოფიის სერია).
1999წ. “ჟ. ჟ. რუსოს პოლიტიკური შეხედულებები”,“მაცნე” (1-2, ფილოსოფიის სერია).
1998წ. “ფრანგული ფილოსოფიური ლიტერატურის ქართულ ენაზე თარგმნის ისტორიისათვის”.ფილოსოფიური ძიებანი, II.
1998წ. “ფილოსოფიური ტექსტის ჟანრობრივი და ენობრივი  სპეციფიკა”, “მაცნე” (2, ფილოსოფიის სერია).
გამოქვეყნებული ბროშურები:
 
2005წ.  ვოლტერი, გამომცემლობა “დიოგენე”.  
2004წ.  ჭავჭავაძე ნ., გამომცემლობა “სანი”.
2003წ.  მონტენი, გამომცემლობა “სანი”.
2003წ.  დეკარტი, გამომცემლობა “სანი”.
2003წ.  მონტესკიე, გამომცემლობა “სანი”.
2003წ.  რუსო, გამომცემლობა “სანი”.
2003წ.  დიურკემი, გამომცემლობა “სანი”.
2003წ.  მამარდაშვილი, გამომცემლობა “სანი”.
 
გრანტები
 
სტიპენდიები:
 
2008წ. საფრანგეთის კულტურისა და კომუნიკაციის სამინისტროს სტიპენდია“ფრანგული წიგნი საზღვარგარეთ”.
2004წ. საფრანგეთის კულტურისა და კომუნიკაციის სამინისტროს სტიპენდია“ფრანგული წიგნი საზღვარგარეთ”.
2003წ. ფონდი “ღია საზოგადოება _ საქართველო” გრანტი ფილოსოფიური ლიტერატურის თარგმნისათვის (მ. ფუკო, “სიტყვები და საგნები”)
2002წ. ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო” გრანტი ფილოსოფიური ლიტერატურის თარგმნისათვის (ე. დიურკემი, “რელიკიური ცხოვრების ელემენტარული ფორმები”)
2001წ. საფრანგეთის კულტურისა და კომუნიკაციის სამინისტროს სტიპენდია“ფრანგული წიგნი საზღვარგარეთ”.
2000წ. ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო” გრანტი ფილოსოფიური ლიტერატურის თარგმნისათვის (ე. დიურკემი, “სოციოლოგიის მეთოდის წესები”)
1997წ. ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო” გრანტი ფილოსოფიური  ლიტერატურის თარგმნისათვის (რ. დეკარტი, “მეტაფიზიკური  მედიტციები”)             
1997წ. ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო” გრანტი ფილოსოფიური ლიტერატურის თარგმნისათვის (რ. დეკარტი, “მსჯელობა მეთოდის  შესახებ”)
1999-1997წწ. საქართველოს მეცნიერებათ აკადემიის გრანტი 20.5 “პოლიტიკური მეცნიერების კურსი”.
გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17673730

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By