სოსო კაციტაძე
ტელეკომპანია “იმედი“ - ჟურნალისტი

სტუდენტთა მობილობისა და რეგისტრაციის ოფისის ფუნქციები

 • შემოსული კორესპონდენციების რეგისტრაცია, სხვადასხვა ტიპის ცნობებისა და ინფორმაციების მომზადება და გაცემა.
 • აკადემიური პროგრამის კალენდარული გრაფიკის მომზადება.
 • სტუდენტთა აღრიცხვის უწყისების წარმოებაზე კონტროლი.
 • ბრძანებებისა და განკარგულებების პროექტების მომზადება.
 • სტუდენტთა შუალედური და შემაჯამებელი შეფასების დოკუმენტური უზრუნველყოფა.
 • საატესტაციო საბჭოს სხდომების ოქმების წარმოება.
 • უნივერსიტეტის დიპლომებისა და დანართების მომზადება და გაცემა.
 • სტატისტიკური და აკადემიური ინფორმაციის მომზადება სტუდენტთა და თანამშრომელთა შესახებ.
 • უნივერსიტეტის ფორმათა ნომენკლატურით განსაზღვრული ინფორმაციების მომზადება.
 • კატალოგში ახალი მოდულების შეყვანა და ნომრის მინიჭება
 • სკოლის საინფორმაციო ბაზისათვის ინფორმაციის მომზადება და შეყვანა
გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17693526

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By