სოსო კაციტაძე
ტელეკომპანია “იმედი“ - ჟურნალისტი

ECTS –ის კოორდინატორის ფუნქციები

  1. მობილობის მიზნებისათვის ხარისხის მართვის ოფისთან ერთად ამზადებს დასკვნას სტუდენტის მიერ დაგროვილი კრედიტების ცნობისათვის;
  2. ამოწმებს აკადემიური ცნობის სისწორეს;
  3. ახდენს უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში კურსმოსმენილი სტუდენტების მიერ დაგროვილი კრედიტების იდენტიფიკაციას - შესაბამისი დასკვნის მომზადებას;
  4. უზრუნველყოფს უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უნივერსიტეტის სტუდენტთა მობილობის განხორციელებისათვის საჭირო დოკუმენტების მომზადებას;
  5. კონსულტაციას უწევს პროფესორ-მასწავლებლებს კრედიტების განაწილების საქმეში;
  6. ეხმარება სტუდენტებს კრედიტების დაგროვების დაგეგმვაში.
გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17694128

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By