ეკა ბესელია

სტატია

სტატიის დასახელება

წამების პრობლემა საქართველოში 2007-2012 წლებში: სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები

ავტორი

ეკა ბესელია

   

წელი

2014

Issue

3

Pages

65-77

           

რეზუმე

 

რეზიუმე

სტატიის ავტორმა მოახდინა მოსახლეობის გამოკითხვის ორგანიზება სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების საფუძველზე, რათა ემპირიულ დონეზე შეესწავლა საზოგადოებრივი აზრი სახელმწიფოს მხრიდან ძალადობის პრობლემის თაობაზე. ამ მიზნით მომზადდა ორი კითხვარი: A.-მოსახლეობის რეპრეზენტატული გამოკითხვა თემაზე „წამება, როგორც ნეგატიური სოციალური პრობლემა და მასთან ბრძოლა" და В.- წამების მსხვერპლი ყოფილი პატიმრების გამოკითხვა.

კვლევამ აჩვენა, რომ:

1.      2012 წლის ოქტომბრამდე თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში პატიმრებზე ძალადობა (მათი წამება) ატარებდა სისტემურ და მასობრივ ხასიათს;

2.      პატიმართა უმრავლესობა ძალადობისა/წამებისა და არაადამიანური  მოპყრობის მსხვერპლად იქცა;

3.      2012-2013 წლების საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მოსახლეობის დამოკიდებულება სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ გაუმჯობესდა.

 

You can access full text version of the article.

სტატიის სრული ვერსია

 

ბიბლიოგრაფია

 

1.      Национальные механизмы предупреждения пыток на Южном Кавказе http://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/06/south-caucasus-torture-russian-v8-web.pdf

2.      Istanbul Protocol. Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel,

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf

3.      http://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda_model#cite_

4.      http://shorensteincenter.org/research-publications/

5.      http://en.wikipedia.org/wiki/Manufacturing_Consent:_The_Political_Economy_of_the_Mass_Media

6.      Jump up to:a b c Torture at Times: Waterboarding in the Media

7.      Crime Victimization and Security Research in Georgia.  Results of Sociological Survey 2010- 2012 GORBI International

 

 

 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17450487

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By