გიორგი ღლონტი

 

სტატია

სტატიის დასახელება

დანაშაულისა და უსაფრთხოების კვლევა - საქართველო 2012

ავტორი

გიორგი ღლონტი

მერაბ ფაჩულია

თეა ჭანტურია

   

წელი

2014

Issue

3

Pages

4-65

           

რეზუმე

 

პროექტის (დანაშაულისა და უსაფრთხოების კვლევა საქართველოში) ფარგლებში 2012 წელს ჩატარდა საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა.

 

აღნიშნული პროექტი არის 2010-2011 წლებში ჩატარებული ანალოგიური კვლევის მესამე ტალღა. მასში გამოყენებული ვიქტიმიზაცის კვლევის კითხვარის სტანდარტული მოდული თავსებადია ევროკავშირის ქვეყნებში ჩატარებულ გამოკითხვებში გამოყენებულისა. კითხვარში შეტანილ შეკითხვებს უპასუხებენ ევროპის მოქალაქეებიც ვიქტიმიზაციის კვლევის განხორციელებისას, რომლის საველე სამუშაოები დაიწყება 2014-2015 წლებში.

 

მოსახლეობის გამოკითხვისას გამოყენებული იყო მრავალსაფეხურიანი რეპრეზენტატული შერჩევა, რომელმაც მოიცვა მთელი საქართველო, გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა. გამოიკითხა 16 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობა პირისპირ ინტერვიუირების მეთოდით (სულ 3000 რესპონდენტი). შესწავლილ იქნა ისეთი საკითხები, როგორიცაა:

1. პიროვნებისა და ოჯახის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული (გასული 5 წლის მონაცემებით): ავტომანქანის ქურდობა; ავტომობილის ნაწილების ან მანქანიდან ნივთების ქურდობა; ავტოვანდალიზმი; მოტოციკლის ქურდობა; ველოსიპედის ქურდობა;  პირუტყვის ქურდობა;  ქურდობა ბინაში შეღწევით; საცავიდან ქურდობა; გამოძალვა/შანტაჟი.

2. პიროვნების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული (გასული 5 წლის მონაცემებით): ძარცვა/ყაჩაღობა;  ქონების ქურდობა; სქესობრივი დანაშაული; თავდასხმა/ძალადობა; მომხმარებლის მოტყუება; კორუფცია; საბანკო ანგარიშის ბოროტად გამოყენება; პირადი ინფორმაციის უნებართვოდ გამოყენება.

 

ავტორებმა, ასევე, შეისწავლეს: დანაშაულის დონის კლების მიზეზები და ვიქტიმიზაციის დინამიკა საქართველოში; პოლიციის მუშაობის შედარებითი ანალიზი ევროპის ქვეყნებსა და საქართველოში 5 დანაშაულის შეფასების საფუძველზე (1992-2012წწ.); პერსონალური (პირადი) უსაფრთხოების აღქმა; საქართველოს სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემები, არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრობლემა.

 

You can access full text version of the article.

სტატიის სრული ვერსია

 

ბიბლიოგრაფია

  1. Crime in the United States - http://www2.fbi.gov/ucr/cius2009/index.html
  2. Johnson, H. (2005) Crime Victimisation in Australia: key results of the 2004 International Crime Victimisation Survey. Research and public policy series, no. 64: Canberra, Australian Institute of Criminology
  3. Team consult (2006). Crime victimisation, Fear of Crime, Fraud, Corruption & Policing. Based on a nation-wide public survey, with a focus on four districts of the Samegrelo Region. Tbilisi - Geneva
  4. Van Dijk, J.J.M., Manchin, R., van Kesteren, J.N. & Hideg, G. (2007). The Burden of Crime in the EU, A Comparative Analysis of the European Survey of Crime and Safety (EU ICS) 2005. Brussels, Gallup Europe.
  5. Van Dijk, J.J.M., van Kesteren, J.N. & Smit, P. (2008). Criminal Victimisation in International Perspective, Key findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS. The Hague, Boom Legal Publishers
  6. Repeat Victimization in the ICVSand the NCVS- https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/780/1/05_rv_ICVS_NCVS.pdf

 

 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17450411

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By