შალვა საღირაშვილი

სტატია

სტატიის დასახელება

საქართველოში ნარკოტიკული დანაშაულის

კრიმინოლოგიური ანალიზი

ავტორი

შალვა საღირაშვილი

   

წელი

2014

Issue

3

Pages

77-92

           

რეზუმე

 

ნაშრომში განხილულია ნარკოტიკული დანაშაულის ისტორია, ის მოვლენები, რომლებიც ხელს უწყობდნენ აღნიშნული დანაშაულის გავრცელებას.

აგრეთვე, ასახულია ქვეყნის მასშტაბით ნარკოტიკული დანაშაულის გავრცელების შედეგები საქართველოს მთავარი პროკურატურისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მიერ ჩატარებულ კვლევის საფუძველზე.

სტატიაში დამატებით განხილულია საზღვარგარეთის ქვეყნების პრაქტიკა ნარკოდანაშაულთან ბრძოლის კუთხით

 

You can access full text version of the article.

სტატიის სრული ვერსია

 

ბიბლიოგრაფია

 

1. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის მე- 20 სპეციალური სესიის პოლიტიკური დეკლარაცია.

2. UNODC გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ნარკოტიკებისა და დანაშაულის სამმართველო: მსოფლიო მოხსენება ნარკოტიკების შესახებ, 2012 წელი.

3. UNAIDS world aids day report, 2011

4. მოსულიშვილი ა.  „ნარკომანიის კრიმინოლოგიური დახასიათება და მასთან ბრძოლის ასპექტები (სადისერტაციო ნაშრომი)

5. ღლონტი გ.  2008. კრიმინოლოგია.   თბილისი

6. ჯანაშია ჯ.  2002. XXI საუკუნის გამოწვევა . თბილისი

7. ბეროზაშვილი ზ. 2000.  ნარკოტიკულ დანაშაულთან ბრძოლის სამართლებრივი საფუძველები.  თბილისი

8. შალიკაშვილი მ.  2011.  კრიმინოლოგია,  მეორე გამოცემა

9. ბეროზაშვილი ზ.  2002. ნარკობიზნესის ინდუსტირია. თბილისი

10. შალიკაშვილი მ.  2012. ძალადობის კრიმინოლოგია . თბილისი 

11. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Эффективные программы профилактики зависимости от наркотиков и других форм зависимого поведения

12. Лунеев В.В. 2011. Курс мировой и российской криминологии

13. Bernd-Dieter Meier.  2005. Kriminologie . 2 Auflage

14. The Role of Drugs in Terrorism and Organized Crime; by Engin Durnagöl; 2009/2;

15. http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2011.html

16. http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/drug-trafficking-and-the-financing-of-terrorism.html

17. http://www.cbsnews.com/8301-503543_162-20073655-503543.html

18. http://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/drug-use/by-country/

19. https://www.unodc.org

20. http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index61221EN.html

21. http://www.trimbos.nl/default22208.html?back=1

 

 

 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17450466

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By