დავით ძამუკაშვილი

 

სტატია

სტატიის დასახელება

საქართველოში არსებული საპატენტო უფლებათა მოპოვებასთან დაკავშირებული დავების განხილვის ზოგიერთი პრობლემური საკითხის შესახებ

ავტორი

გიორგი ბერიაშვილი,

დავით ძამუკაშვილი

   

წელი

2013

Issue

2

Pages

56-65

           

რეზუმე

 

სტატიაში გაშუქებულია ინტელექტუალური საკუთრების, კერძოდ, სამრეწველო საკუთრების საპატენტო სამართლის ინსტიტუტის ობიეტქებზე - გამოგონება, სასარგებლო მოდელი უფლებათა მოპოვების პროცედურებთან დაკავშირებული ზოგიერთი პრობლემა და შემოთავაზებულია მათი აღმოფხვრის შესაძლო გზები. ამ სტატიაში განხილული პრობლემების აღმოფხვრა შესაძლებლობას მისცემს ჩვენს ქვეყანას, არ დაუშვას კორუფციული გარიგებების წარმოქმნის საკანონმდებლო საფუძვლების არსებობა, რაც ხელს შეუწყობს სამართლიანი გადაწყვეტილებების მიღებას ჩვენს ქვეყნაში, რაც თავის მხრივ, დადებითად იმოქმედებს გამომგონებელ შემოქმედთა მიერ მეწარმეობის წამოწყებასა და განვითარებაზე, კონკურენციის წახალისებაზე. გარდა ამისა, განხილული საკანონმდებლო ხარვეზების გამოსწორება მნიშვნელოვანწილად ჰარმონიზებულს გახდის საქართველოს ინტელექტუალურ სამართლებრივ კანონმდებლობას ევროკავშირის კანონმდებლობასთან.

 

You can access full text version of the article.

სტატიის სრული ვერსია

 

ბიბლიოგრაფია

 

1.      საქართველოს საპატენტო კანონი, 711 მუხლის მე-8 პუნქტი.

2.      იქვე, მუხლი 35, პუნქტი 13.

3.      იქვე, მუხლი 403.

4.      ჭანტურია ლ. 1997. შესავალი საქართველოს სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში. თბილისი: სამართალი.  გვ. 42.

5.      SCP/17/9, Standing Commitee on the Law of Patents, Seventeenth Session, Geneva, December 5 to 9, 2011, Opposition Sistems. Document prepared by the Secretariat

 

 

 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17450435

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By