1. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი (ცვლილებებითა და დამატებებით 2014 წლის 7 აპრილამდე) – (2014) - (342.9) 
 2. საქართველოს კანონი საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი (ცვლილებებითა და დამატებებით 2014 წლის 25 მარტამდე) – (2014) - (343.1) 
 3. სამოქალაქო საპროცესო სამართალი. ნაწილი I : სახელმძღვანელო - (2014) - (347.9) - თენგიზ ლილუაშვილი, გია ლილუაშვილი, ვალერი ხრუსტალი
 4. სახელშეკრულებო სამართალი: სახელმძღვანელო სამართლის სკოლებისათვის - (2014) - (341+342.7) - ზ. ძლიერიშვილი, გ. ცერცვაძე, ი. რობაქიძე  
 5. სახელმწიფო შესყიდვების, ლიცენზიების და ნებართვების სამართალი - (2009) - (342.9) - სალხინაშვილი, მაკა., ჩქარეული, ციალა
 6. მოსამართლის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი სამოქალაქო სამართალში (მოკლე შესავალი რელაციის მეთოდში. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით შმუშავებული პრაქტიკული მაგალითებით) - (2013) - (347) - შტეფან შმიტი, რიჰტერი ჰარალდ
 7. ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის კომენტარები (საქართველოს ორგანული კანონები) - (2013) - (352) ამირან ზენაიშვილი
 8. სამართლებრივი დახმარება მოსახლეობისათვის (სამართლებრივი ნორმები და რეკომენდაციები - (2007) - (34) - ნ. ჯალაღონია, ე. გვასალია, რ. უბილავა
 9. Die Umsetzung der CPT –Empfehlungen im deutschen strafvollzug (Eine Untersuchung uber den Einfluss des europaischen komitees zur verhutung von folter und unmenschlicher oder erniedrigender behandlunng oder Strafe (CPT) auf die deutsche Strafvollzugsverwaltung – (2014) - (34) – Daniela Cernko
 10. სამართლებრივი დახმარება საჯარო მოხელეებისათვის (სამართლებრივი ნორმები და რეკომენდაციები) – (2007) – (349.2) - ნოდარ ჯალაღონია
 11. საქართველოს ზოგადი ადმინისტაციული კოდექსი (მიღებულია 1999 წლის 25 ივნისს)., საქართველოს ადმინისტაციული საპროცესო კოდექსი (მიღებულია 1999 წლის 23 ივლისს): ცვლლებებითა და დამატებებით 2013 წლის 10 მაისამდე. – ( 2013) - (342.9(47922)
 12. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი (ცვლილებებითა და დამატებებით 2013 წლის 10 მაისამდე) – (2013) - (342.9(47922)
 13. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებები ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლზე . წიგნი 1 : 2013. წიგნი 2: - (2013) - (341) 
 14. სამოქალაქო სამართლებრივი ნორმების განმარტებები უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკაში (2000-2013) - (2014) – (347.2/3) - ალეკო ნაჭყებია 
 15. საავტორო უფლებები (თქვენი ადვოკატის 100 პასუხი 101 კითხვაზე) - (2002) - (347.78) - ნ. კუნცევა-გაბაშვილი 
 16. საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი: სახელმღძვანელო - (2013) - (342.4) 
 17. სანოტარო სამართალი - (2012) - (347.961) – დავით სუხიტაშვილი 
 18. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი. ზოგადი ნაწილი: სახელმძღვანელო. მე-2 გამოცემა - (2013 ) - (343.1)
 19. საქართველის სისხლის სამართლის პროცესი. კერძო ნაწილი: სახელმძღვანელო. მე-2 გამოცემა - (2013) - (343.1)
 20. მართლმსაჯულება ბავშვებისათვის. საუნივერსიტეტო კურსი (საკითხავი მასალა სტუდენტებისათვის) - (2013) - (342.7) 
 21. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეფორმის სახელმძღვანელო. მითითებები - (2013) - (342.7) - ქეროლინ ჰამილტონი
 22. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი (ცვლილებებითა და დამატებებით 2013 წლის 10 მაისამდე) - (2013) - (343(47922) 
 23. Maras: A study of thein origin, international impact, and the measures taken to fight them ID. Jensen - (2013) - (343.9) - David Jensen
 24. სისხლის სამართლის პრობლემები: ტომი 1  –  (2007); ტომი 2 -   (2007); ტომი 3:    მიზეზობრივი კავშირი სისხლის  სამართალში  - (2012); ტომი 4   -  ( 2010)   -  (343)  -  წერეთელი, თინათინ
 25. Die  Implementation  der  Rasterfahndung  -   (343.9)  -  (2008)   -  Dirk  Pehl
 26. Gewalttatige  jugendkulturen – Symptom der  Erosion  kommunikativer  Strukturen  -  (2007) –  (343.9)  -  Gundula   Schafer-Vogel
გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17095217

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By