გადაცემა “P.S.“
საერთაშორისო პარტნიორული ურთიერთობები "რუსთავი2-ის P.S." ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა,

მაია მელაძე

დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2006 წლამდე მუშაობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასაქონლო ექსპერტიზის, კომერციისა და ტურიზმის ბიზნესის კათედრის მასწავლებლად. 2006-2008 წლებში - თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის კათედრის ასისტენტ-პროფესესორად.
 
2009 წელს მიენიჭა ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი (სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: „ტურისტული პროდუქტის ფორმირების თავისებურებანი საქართველოში“).
 
მიღებული აქვს მონაწილეობა სხვადასხვა ტრეინინგ და სასწავლო კურსებში.
 
2010 წლიდან არის გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. როგორც კონსულტანტი მონაწილეობდა რამდენიმე საგრანტო პროექტში.
 
გამოქვეყნებული აქვს 27 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 3 სალექციო კურსი.
გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17665977

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By