გადაცემა “P.S.“
საერთაშორისო პარტნიორული ურთიერთობები "რუსთავი2-ის P.S." ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა,

ბიზნესისა და მართვის სკოლა

სკოლა მთავარ ამოცანად მიიჩნევს მიაწოდოს სტუდენტებს იმ ტიპის ცოდნა, რომელიც მათ კონკურენტუნარიანს გახდის არამარტო ქვეყნის შიდა ბაზარზე, არამედ მის ფარგლებს გარეთ. მოამზადოს ისინი ნებისმიერი დონის კომპანიასა და სახელმწიფო სტრუქტურებში სამუშაოდ, შეაძლებინოს საკუთარი საქმის ადვილად დაწყება.

 

სკოლა ახორციელებს სამივე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამას - საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამას.

 

სერიოზული წარმატებები იქნა მიღწეული ევრო-ატლანტიკურ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციის თვალსაზრისით.

 

სკოლაში მოქმედი პროგრამები, უცხოეთის პარტნიორი უნივერსიტეტების დასკვნით, თავსებადია მათ პროგრამებთან, ამდენად უნივერსიტეტსა და ამ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის გაფორმებულია ხელშეკრულებები ორი აკდემიური ხარისხისა და დიპლომის მინიჭების შესახებ.

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17691513

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By