გადაცემა “P.S.“
საერთაშორისო პარტნიორული ურთიერთობები "რუსთავი2-ის P.S." ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა,

მაგისტრატურის მიზნები

 

მაგისტრატურა, როგორც საუნივერსიტეტო განათლების მეორე საფეხური, ისეთი აკადემიური პროგრამების ერთობლიობაა, რომელიც შეიცავს სამეცნიერო კვლევის ელემენტებს და გულისხმობს ბაკალავრის შემდგომი, უფრო მაღალი დონის სპეციალისტისა და მკვლევარის მომზადებას.

 
მაგისტრატურაში სწავლის ხანგრძლივობა განისაზღვრება ყოველი კონკრეტული პროგრამით და მოიცავს  არანაკლებ 120 კრედიტს.
 
მაგისტრატურის მიზანებია:
 
კადრების მომზადება მაღალკვალიფიციური პროფესიული, პედაგოგიური და კვლევითი საქმიანობისათვის.
 
დოქტორანტურაში სწავლის გასაგრძელებლად აუცილებელი თეორიული და ზოგადი უნარ-ჩვევების გამომუშავება.
 
კვალიფიკაციის ამაღლება, კვალიფიკაციის შეცვლა.

 

 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17691744

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By