გადაცემა “P.S.“
საერთაშორისო პარტნიორული ურთიერთობები "რუსთავი2-ის P.S." ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა,

დოქტორანტურის მიზნები

დოქტორანტურა არის უნივერსიტეტის მესამე საგანმანათლებლო საფეხური, რომელიც გულისხმობს სასწავლო და კვლევითი პროგრამების ერთობლიობას და მთავრდება დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებით.

 
 დოქტორანტურის მიზნებია:
 
მოამზადოს არამარტო სამეცნიერო-აკადემიური კადრები, არამედ ფართო კომპეტენციის მქონე სპეციალისტები შრომის ბაზრის მრავალმხრივი სეგმენტის დასაკმაყოფილებლად, მათ შორის, მაღალი მმართველობითი იერარქიისათვის;
 
განავითაროს მეცნიერული საფუძვლები საზოგადოებრივ საჭიროებებზე ორიენტირებული ახალი ცოდნის გენერირებისა და გავრცელებისათვის.

 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17691572

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By