სოსო კაციტაძე
ტელეკომპანია “იმედი“ - ჟურნალისტი

ბაკალავრიატის მიზნები

ბაკალავრიატი, როგორც საუნივერსიტეტო განათლების პირველი საფეხური, ისეთი აკადემიური პროგრამების ერთობლიობაა, რომელიც ითვალისწინებს სტუდენტთა პროფესიულ მომზადებას და შემდგომი აკადემიური ციკლის _ მაგისტრატურისთვის აუცილებელი თეორიული საფუძვლების სწავლა/სწავლებას.
  
ბაკალავრიატში სწავლა გულისხმობს  არანაკლებ 240 კრედიტის დაგროვებას.
 
ბაკალავრიატის მიზნებია:
 
სტუდენტთა მომზადება პროფესიული საქმიანობის დასაწყებად.
 
მაგისტრატურაში სწავლის გასაგრძელებლად აუცილებელი თეორიული საფუძვლების ჩამოყალიბება და ზოგადი უნარ-ჩვევების გამომუშავება.
 
ზოგადი ცოდნის, როგორც დარგობლივი კომპეტენციისა და სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბებისათვის აუცილებელი ფონური ინტელექტუალური რესურსის, ფორმირება.

 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17693740

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By