შალვა ბექაური
“სწორედ ეს ფანტომები გვეხმარებიან სტომატოლოგიური პრაქტიკის ამაღლებაში“

თამარ ნემსიწვერიძე

დაბადების ადგილი: თბილისი

დაბადების თარიღი: 22.02.1977.

 

განათლება:

1994. 51- საშუალო სკოლა

1994-1998წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფაკულტეტიფილოლოგიის

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი

1998-2000წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფაკულტეტიფილოლოგიის

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

2001-2005 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტიალმა-მატერი

ფაკულტეტისამართალმცოდნეობისა და სახელმწიფო მართვის

დიპლომირებული სპეციალისტისა და იურისტის კვალიფიკაცია

სამუშაო გამოცდილება:

1995-2006წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტი

გრ. წერეთლის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკარი

2007. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი

გრ. წერეთლის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

მთავარი სპეციალისტი

2008. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა

დირექტორის მოადგილე

2009. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა

დირექტორი

2002-2006წწ. თელეთის ტექნიკურ-ეკონომიკური კოლეჯი

პედაგოგი სამართლის დარგში

2005-2006წწ. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნვერსიტეტიალმა-მატერი

პედაგოგი სამართლის დარგში

სერტიფიკატი:  

2000-2001წწ. “ისა”- ინფორმაციის სპეციალისტთა ასოციაცია

ბიბლიოთეკართა და ინფორმაციის სპეციალისტთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინტენსიური კურსი

2006. 19 მაისიადვოკატთა ასოციაციაიურისტთა საკვალიფიკაციო გამოცდები

სერტიფიკატი სამოქალაქო სამართლის სპეციალობით
გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17673764

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By