შალვა ბექაური
“სწორედ ეს ფანტომები გვეხმარებიან სტომატოლოგიური პრაქტიკის ამაღლებაში“

დიპლომირებული სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები

 

დიპლომირებული სტომატოლოგის მომზადება, კანონმდებლობის თანახმად, გულისხმობს ერთსაფეხურიან უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამას, რომელიც მთავრდება დიპლომირებული სტომატოლოგის კვალიფიკაციის მინიჭებით.

 

პროგრამის მიზანია:

 

სტუდენტთა მომზადება პრაქტიკული საქმიანობის დაწყებისა და რეზიდენტურაში სწავლის გაგრძელებისათვის.

 

ზოგადი ცოდნის, როგორც პროფესიული კომპეტენციისა და სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბებისათვის, აუცილებელი ფონური ინტელექტუალური რესურსის ფორმირება. 

 

დიპლომირებული სტომატოლოგის აკადემიური პროგრამა გულისხმობს არანაკლებ 300 კრედიტის მოგროვებას.

 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17674018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By