ენერგეტიკა

 1. სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის საწარმოთა ეკონომიკა: სახელმძღვანელო – (2003) – (621.39) – ნ. სამსონია, მ. გუდიაშვილი, დ. ჩომახიძე
 2. ბუნებრივი მონოპოლიები და მათი რეგულირება – (2005) – (612.39) – გიორგი თავაძე, დემურ ჩომახიძე
 3. საქართველოს ენერგეტიკული სტრატეგია – (2004) – (621.39) – დ. მირცხულავა,  დ. ჩომახიძე, პ. ცინცაძე
 4. საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოება (სოციალურ- ეკონომიკური ასპექტები) – (2003) – (621.39) – დემურ ჩომახიძე
 5. საქართველოს  ენერგეტიკული ბალანსი – (2006) – (621.39) – დემურ ჩომახიძე
 6. საქართველოს ენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენების ეკონომიკურ-ეკოლოგიური პრობლემები – (2002) – (621.39) – დემურ ჩომახიძე
 7. ენერგეტიკის რეგულირება:  თეორია და პრაქტიკა – (2006) – (621.39) – გ. თავაძე, ი. ქავთარაძე, დ. ჩომახიძე, დ. მენებდე
 8. ენერგეტიკის რეგულირების საფუძვლები. წიგნი 1 – (2000) – (621.39) – ელიზბარ ერისთავი, დემურ ჩომახიძე, პაატა ცინცაძე
 9. ენერგო და ეკო სამართალი (ლექციები კურსი) – (2010) - (621.39) – თამარ გამსახურდია, სლავა ფეტელავა
 10. ენერგეტიკის ბიზნესი (ლექციების კურსი) – (2011) – (621.39+339.1) – მურთაზ კვირკვაია, ვასილ კიკუტაძე, დავით სიხარულიძე
 11. სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის საწარმოთა ეკონომიკა: სახელმძღვანელო – (2003) – (621.39) – ნ. სამსონია, დ. ჩომახიძე, მ. გუდიაშვილი
 12. ორგანიზაცია და დაგეგმვა ენერგეტიკაში – (2001) – (621.39) – მაკა გუდიაშვილი
 13. ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები. I ნაწილი – (2009) – (621.39) – ი. ლომიძე, გ. ხელაია, პ. სამსონაშვილი (ქსეროქსი)
 14. ელექტრონული სადგურების და ქვესადგურების ელექტრული ნაწილი – (2007) - (621.39) – ვ. გიორგობიანი, შ. ნაჭყებია მ. რუხვაძე (ქსეროქსი)
 15. საქვაბე დანადგარები: სახელმძღვანელო – (2000) – (621.39) – მ. ყიფშიძე, თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე, გ. ახალაია (ქსეროქსი)
 16. მიკრო და მცირე ჰესები პრაქტიკულ მაგალითებში: სახელმძღვანელო – (2007) – (621.39) – შ. დ. კაპანაძე (ქსეროქსი) 
 17. ელექტროენერგეტიკული  პოლიტიკის მოდელირება  და  ანალიზი (სალექციო კურსი) – (2013) – (621.39) -  ი. პირველი , ნ. სუმბაძე, გ. მუხიგულაშვილი
 18. ენერგეტიკა და საზოგადოება. - მე-2 გადამუშ. გამოცემა - (2012) – (621.39) - ჩომახიძე დემურ., ზივზივაძე ლალი
 19. The handbook of energy trading – (2012) – (621.39) - S. Fiorenzani, S. Ravelli, E. Edoli
 20. Creating competitive power markets: the PJM model – (2001) – (621.39) - Lambert, Jeremiah D.
 21. Internatoinal handbook on the economics of energy – (2009) – (621.39) 
 22. Complementarity Modeling in energ Markets –[(w.y.] – (621.39) - S. A. Gabriel, A. J. Conejo, J. D. Fuller and oth.
 23. Electricity pricing in transition – [w.y.] – (621.39) 
 24. Competitive Electricity Markets: Design, implementation, performance – (2008) – (621.39)
 25. Global energy Assessment (GEA) – (2012) – (621. 39) 
 26. Environment, energy and economy: strategies for sustainability – (1997) – (621. 39)
 27. Energy systems and sustainability – (2003) - (621. 39)
 28. Energy for a sustainable world. From the Oil age to a sun – powered future – (2011) - (621. 39) - Nicola Armaroli , Vincenzo Balzani
 29. Sustainable Energy. Choosing among Options . - 2 – nd edition – (2012) – ((621. 39) - J. W. Tester, E. M. Drake, M. J. Driscoll
 30. მდგრადი ენერგეტიკის პოლიტიკური ეკონომიკა (სალექციო კურსი) – (2013) – (621.39) - ი. პირველი, ნ. სუმბაძე, ი. გალდავა., გ. ქელბაქიანი.
გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17094916

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By