ისტორია

  1. ისტორია 11: ისტორია სახელმძღვანელო მეთერთმეტე კლასელთათვის. - მე-2 გამოცემა - (2009) - (9(47922) - ნოდარ ასათიანი, ნინო კიღურაძე, გიორგი სანიკიძე, ლალი ფირცხალავა. 
  2. საქართველოს ისტორია უძველესი დროიდან XIX  საუკუნემდე: სახელმძღვანელო. – მე-3 გამოცემა – [წ.გ.] – (9(47922) – ნოდარ ასათიანი
  3. ილიას ფენომენი - (2007) – (9(47922) – გურამ ყორანაშვილი
  4. დიმიტრი ყიფიანი ახალი დიმიტრი თავდადებული - (2009) – (9(47922) – გურამ ყორანაშვილი
  5. Assays  from  the  History  of  Georgia  ABKHAZIA  from  ancient  times  till the  present  days – (2011) – (9(47922)
  6. ეროვნული  აჯანყება  საქართველოში (1924) –  (2013) –  (9(47922)+32) - ტიერი  ბერიშვილი
  7. საქართველოს ისტორია ოთხ ტომად (უძველესი დროიდან XX საუკუნის ბოლომდე); ტომი 1: საქართველოს უძველესი დროიდან ახალი წელთაღრიცხვის  IV საუკუნემდე. მე-2 გამოცემა – (2012); ტომი 2: საქართველო IV საუკუნიდან XIII საუკუნემდე / რედ.: რ. მეტრეველი. - მე-2 გამოცემა – (2012); ტომი 3: საქართველო XIII საუკუნიდან XIX საუკუნემდე / რედ.: მ. სამსონაძე. - მე-2 გამოცემა - (2012); ტომი 4: საქართველო XIII საუკუნიდან XIX საუკუნემდე / რედ.: მ. სამსონაძე. - მე-2 გამოცემა - (2012)
  8. საქართველო  და  მსოფლიო ომი . – (2014) -  (94(479.22)  -  მიხაკო  წერეთელი
  9. მოგზაურობა  ევროპაში  300 წლის  შემდეგ   1714-2014   - (2014) -  94(479.22) 
გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17222616

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By