ლიტერატურა

 1. ქართული კრიტიკის სასკოლო ქრესტომათია. ტომი 1, ტომი 2 – (2008) – (82.09+37(47922)
 2. ...ნაკადული ხომ მდინარეს ერთვის – (2010) – (899.962.1.092) – ვასილ არჩვაძე
 3. სიზმარში მაინც ვხვდებით ერთმანეთს: ლექსები, თარგმანები – (2009) – (894.631.1) – თამაზ ბაძაღუა
 4. ვაჟა-ფშაველა და ქართველი ერი – (2008) – (899.962.1-1) – სერგი დანელია
 5. გილგამეშიანი. ძველი შუამდინარული ეპოსი – (2009) – (899)
 6. ძველი შუამდინარული პოეზია – (2009) – (899)
 7. The Armenian Rebellion ar van – (2006) – (891.981) – Justin McCarthy, Esat Arslan, Cemalettin Taskiran, Omer Turan  
 8. Armenian falsifications – (2008) – (894.35+891.981) – Turkkaya Ataov
 9. The armenians in the Late Ottoman Period. 2-nd edition – (2001) – (894.35+891.981)
 10. The Armenian file. The myth of innocence exposed – (2001) – (891.981) – Kmuran Gurun
 11. Turkey’s struggle for liberation and the Armenians – (2001) – (894.35+891.981)
 12. Лексикология современного Английского языка: Учебник 2 ое издание – (1973) – (801.3942) – И.В. Арнолъд   
 13. მოსოლინი. მზიურნიშნეული – (2010) – (82-94) – გრიგოლ რობაქიძე
 14. ადოლფ ჰიტლერი უცხოელი მწერლის თვალით -(2010) – (82-94) – გრიგოლ რობაქიძე
 15. ლექსები, ნოველები, იუმორი – (წლის გარეშე) – (82-1/3) – ქართლოს კასრაზე
 16. უფლის საჩუქარი – (2009) – (894.631-32) – თინათინ ძიძიგური
 17. ვეფხისტყაოსანი – (2010) – (899.962.1-1) – შოთა რუსთაველი
 18. თარგმნის ახალი თეორიები და სტილის ეკვივალენტიბის პრობლემა – (1995) – (8) – დალი ფანჯიკიძე
 19. ენა. თარგმანი. მკითხველი – (2002) – (8) – დალი ფანჯიკიძე
 20. ქართული თარგმანის ისტორიის საკითხები: სახელმძღვანელო. მე-2 შევსებული გამოცემა – (2005) – (8) – დალი ფანჯიკიძე
 21. თხზულებანი ოც ტომად. ტომი 1:  ნოველები - (1992); ტომი 2:  დიონისეს ღიმილი - (1992); ტომი 3:  გოეტეს ცხოვრების რომანი – (1993) - (899.962.1-3) კონსტანტინე გამსახურდის
 22. The Happy Prince and other tales – (without year) – (820) – Oscar wild
 23. ლექსები. გარიგება სიკვდილთან – (წლის გარეშე) – (82-1) – ბართოლომეო
 24. ლიტერატურული და ენისფილოსოფიური ნარკვევები (ნოვალისი, ი. ვ. გოეთე, ვ. ფონ ჰუმბოლდტი...) – (2009) – (82-94+1) – კონსტანტინე ბრეგაძე
 25. „Serq qapisi“ qazeti va Naxcivanda adabi muhit (monografiya) - (2010) – (894.362) – Sura Seyid
 26. Азербайджанская литература начала XX века. 2 –ое  издание  – (2008) – (894.362) – Иса Габиббейли
 27. ქართული ენა და ლიტერატურა. XIX საუკუნის მწერლობა. XI კლასის სახელმძღვანელო – (2010) – (821.353.1) – ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, ლალი დათაშვილი
 28. ქართული ენა და ლიტერატურა. XIX საუკუნის მწერლობა. XI კლასის სახელმძღვანელო – (2010) – (821.353.1) – ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, ლალი დათაშვილი
 29. ბოლო სიტყვა. მთაწმინდის ბინადარნი – (2011) – (82(894.631.09) 
 30. გრიგოლ რობაქიძე და თანამედროვე აზროვნება – (2011) – (82-94)
 31. გოდერძი ჩოხელი – ერისა და მთის შვილი – (2006) – (82-94) – მაია წიკლაური
 32. გოდერძი ჩოხელი – შემოქმედება საზღვებს გარეშე – (2010) - (82-94) – მაია წიკლაური
 33. ჩემი ავტობიოგრაფია ანუ ჭეშმარიტების ძიების გზა – (2010) – (82-94) – მოჰანდას კარამჩანდ განდი
 34. ფრანკო. მოკლე ბიოგრაფია – (2011) – (82-94) – გაბრიელა ეშფორდ ჰოჯესი
 35. ჩერჩილი – (2011) – (82-94) - როი ჯენკინსი
 36. ჩერჩილი. წიგნი 2 – (2011) – (82-94) - როი ჯენკინსი
 37. პოეტური მონოლოგიები [ლექციების კრებული] – (2010) – (82-1) - ბადრი ცირამუა
 38. Мир Разума и страсти. В Мистике иронии и юмора – (2010) – (82-36) – Роз-мари Марди, Шалва Марди
 39. ხიდი (კრებულში შესულია ქართველ და აფხაზ მწერალთა ნაწარმოებები – (2007) – (82-3)
 40. [A day’s wait] – (whethaut yaer) – (821.111)  - [Ernest Hemingway]   - (ქსეროქსის სახით)
 41. Ввеликобритании принято так (об английских обычаях) - (1975) - (821.111) – Т. Н. Химунина, Н. В. Конан, И. А. Уолш 
 42. მინდიას თემა ქართული მწერლობის ბედიღბლის ფონზე – (2011) – (82(894.631.09) – მერაბ გველესიანი
 43. მინდია ანუ “ურჩხული” და გოგონა. წიგნი 1: გვალვისა და “შავი მზისა” – (2010) – (82-3) – მერაბ გველესიანი
 44. ხარს ვგევარ ნაიალაღარს... [ლექსები] - (2011) – (82-1) – მაყვალა გონაშვილი
 45. რჩეული  თხზულებანი ოცდახუთ ტომად.  ტომი 1: ნოველები;  ტომი 2: ნოველები;  ტომი 3: ნოველები – (2012) – (82-3) – რევაზ მიშველაძე
 46. მეცხრამეტე საუკუნის 60-90 - იანი წლების ქართული საბავშვო ლიტერატურა: სახელმძღვანელო  - (2012) – (82-93) – თამარ გოგოლაძე
 47. ფიქრები ძროხაძე და სხვა... (საქართველოში “მშვიდობის კორპუსის” მოხალისეების  ბლოგებიდან)  - (2011) – (82-94)
 48. რჩეული თხზულებანი ოცდახუთ ტომად. ტომი 4: ნოველები – (2012) – (82-3) -  რევაზ მიშველაძე
 49. რჩეული თხზულებანი ოცდახუთ ტომად. ტომი 5: ნოველები – (2012) – (82-3) -  რევაზ მიშველაძე
 50. სოხუმში დაბრუნება., პრეზიდენტის კატა – (2012) – (82-3) – გურამ ოდიშარია
 51. გერმანული რომანტიზმი. ჰერმენევტიკული ცდანი – (2012) – (821.112.2) – კონსტანტინე ბრეგაძე 
 52. ლექსო, ზიარო სულისა – (2012) – (82-1
 53. მიხაკო წერეთლის წერილები თამარ და  აკაკი პაპავებს - (2012) -  82(894.631.09)
 54. გრიგოლ რობაქიძის წერილები თამარ და აკაკი პაპავებს  - (2009) - 82(894.631.09)
 55. სამსონ ფირცხალავას წერილები თამარ და აკაკი პაპავებს - (2012) - 82(894.631.09)
 56. ექვთიმე თაყაიშვილის წერილები თამარ და აკაკი პაპავებს - (2009) - 82(894.631.09)
 57. ლექსები - (2012)  - (82-1)  -  ვახტანგ  ბურჯანაძე 
 58. გრიგოლ რობაქიძე - შეწირულთა გასაგებ ენაზე ამეტყველებული შემოქმედი - (2012) – 82(894.631.09)
 59. გენერლის მოგონებათა ზარდახშა - (2012) – (82-94) - გურამ გვეტაძე
 60. დემონი და მითოსი.  ჯადოსნურ სურათთა რიგი - (2012) – (82-3) - გრიგოლ რობაქიძე
 61. კავკასიური ნოველები - (2012) – (82-3) - გრიგოლ რობაქიძე
 62. PRO DOMO SUA - (2012) – (82-3) - გრიგოლ რობაქიძე
 63. მცველნი გრალისა [რომანი] - (2012) – (82-3) - გრიგოლ რობაქიძე
 64. შნო (პოეზია)  - (2012) – (82-1) - რაულ ჩილაჩავა
 65. რჩეული თხზულებანი ოცდახუთ ტომად.  ტომი 9: ნოველები; ტომი 10: ნოველები  - (2012) – (82-3) - რევაზ მიშველაძე
 66. ორივე მხარეს... – (2014) – (82-94) - მაყვალა ბერიანიძე. ტომი 1:  გველის  მჭამელი (გაგების ცდა. კულტუროლოგია) ;   ტომი 2:   შენობა. შესაქმე (მხატვრული პროზა);  ტომი  3:  ტოტალიტარიზმი (პოლიტიკურ-ფილოსოფიური ესე);  ტომი  4:   პარისიკონი.  მარტორქას თავგადასავალი (მხატვრული  პროზა);    ტომი 5:    თავისუფლება და ფედერალიზმი (პოლიტიკური კულტუროლოგია) ;   ტომი 6:   მარტოობის ქარები (მხატვრული პროზა. პოეზია);  ტომი 7:   ენა, საზრისი, ყოფიერება... ქარტველურ ენათა ტოპოლოგია (ენათმეცნიერება) ;  ტომი 8:   Двери … (Путешествие наивного  и  руссофоба  в  Руссию) ;   ტომი 9:  უბისი „რენესანსი ურენესანსოდ“.  წიგნი 1;   ტომი 10:  უბისი „რენესანსი ურენესანსოდ“.  წიგნი 1;    ტომი 11:   უბისი რუსთველი და დანტე. წიგნი 2  -  (2013) – (82-94) - ჯანრი კაშია
 67. ხიდი (კრებულში შესულია ქართველ და აფხაზ მწერალთა ნაწარმოებები) - (2007) – (82-3)
 68. აკადემიური წერა: სახელმძღვანელო - (2009) – (9809.463.1) -  ქეთევან  გოჩიტაშვილი,  მ. შაბაშვილი,  ნ. შარაშენიძე
 69. ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები:  სახელმძღვანელო. - მე-4 შევსებული და გადამუშავებული  გამოცემა. – (1995) – (808(02)
 70. ილია მართლის (ჭავჭავაძე) გაზეთ „ივერიის“ სახელობის პროზა -პოეზიის  პრემია - ივერია“  – (82-1) - (2014)
 71. რჩეული [ლექსების კრებული] - (82-1) - (2013) - თეიმურაზ  ფაჩულია
 72. თეიმურაზ ხვინთელიანი (რომანი) – (821.353.1-31) - (2003) - თეიმურაზ ფაჩულია
გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17095323

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By