ლექსიკონი, ენციკლოპედია

  1. ქართული დიპლომატიური ლექსიკონი. ტომი 1: ა - ლ; ტომი 2: მ - ჰ - (1997) – (030(341.7)
  2. ლექსიკონი. ბიოლოგიური და სამედიცინო ტერმინები და ცნებები – (2011) – (030(57+61) – გ. გოგიჩაძე, გ. კანდელაკი, თ. გოგიჩაძე
  3. ქართულ-თურქული და თურქულ-ქართული ლექსიკონი – (2012) – (030(811.512.16)
  4. ჯანმრთელობის დაცვა. საქართველო 2012: სტატისტიკური ცნობარი - (2011) - (030(61)
  5. ცნობარი ვიდალი 2011 / 2012 სამკურნალო პრეპარატები საქართველოში.  -  მე-5 გადამუავებული  შესწორებული და შევსებული  გამოცემა. – (2011) – (030(61) 
გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17095255

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By