მათემატიკა

  1. წრფივი ალგებრა ბიზნესისა და ეკონომიკისათვის: სახელმძღვანელო ESM - თბილისის სტუდენტებისათვის- (2006) – (512+330.4) – ნანა გოგიბერიძე, ფრიდონ დვალიშვილი
  2. Теория ИГР: Учебное пособие - (51) - (1998) - Л.А. Петросян, Н.А. Зенкевич, Е.А. Семина
  3. წრფივი ალგებრა ბიზნესისა და ეკონომიკისათვის: სახელმძღვანელო – (2007) – (512) – ნანა გოგიბერიძე, ფრიდონ დვალიშვილი
  4. მათემატიკა. გეომეტრია: სახელმძღვანელო – (2006) – (51) -  ბეჟან ღვაბერიძე, ფრიდონ დვალიშვილი, ალექსანდრე მოსიძე 
  5. მათემატიკა აბიტურიენტებისათვის. – მე-2 გამოცემა – (2006) – (51) - ბეჟან ღვაბერიძე, ფრიდონ დვალიშვილი, ალექსანდრე მოსიძე 
  6. Finite Mathematics for business, economics, life sciences and social sciences. 11-th edition (2008) Raymond A. Barnett, Karl E. Byleen, Michael R. Ziegler
  7. მათემატიკა (ალგებრა და ანალიზის საწყისები). (მე-6 გამოცემა) -  (2014) – (51) ბ. ღვაბერიძე,  ფ. დვალიშვილი,  ა. მოსიძე და სხვა
  8. მათემატიკა  (გეომეტრია). ( მე-6 გამოცემა) – (2014) – (51) - ბ. ღვაბერიძე,  ფ.    
  9. დვალიშვილი, ა. მოსიძე     
  10. უმაღლესი მათემატიკის ამოცანათა კრებული (თსუ -ს  არასპეციალური ფაკულტეტების სტუდეტებისათვის)  - (2001)  - (51) 
გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17095251

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By