მედიცინა

 1. ღია და ლაპაროსკოპული პროთეზირებადი თიაქარპლასტიკა - (2009) - (617.098.1(02) - თენგიზ ჩართოლანი
 2. ჰიგიენა (ლექციების კურსი) : დამხმარე სახელმძღვანელო - (1998) - (613) - ნინო ვეფხვაძე
 3. პრაქტიკული ენდოდონტია. იარაღები, მასალები და მეთოდები (ცნობარი): სახელმძღვანელო - (2007) - (616.31) - ლ.ა. ხომენკო, ნ.ვ. ბიდენკო
 4. ქირურგიული სტომატოლოგია: სახელმძღვანელო - (2010) - (616.31) - თატიანა რობუსტოვა, ვლადიმერ აფანასიევი, ერნესტ ბაზიკიანი
 5. ფარმაკოლოგია: სახელმძღვანელო - მე-9 გამოცემა - (2008) - (615(02) - დ.ა. ხარკევიჩი
 6. ორთოპედიული სტომატოლოგია: [დამხმარე სახელმძღვანელო] - (2009) - (616.31) - ზურაბ საყვარელიძე, ნათია საყვარელიძე, ავთანდილ საყვარელიძე
 7. პაროდონტის დაავადებათა ფარმაკოლოგია: სახელმძღვანელო. - მე-2 გამოცემა - (2009) - (616.31) - მანანა ივერიელი, ნინო აბაშიძე
 8. ადამიანის თავისა და კისრის ნორმალური ანატომიის ატლასი - (2010) - (611) - ვაჟა ჩანტლაძე
 9. თავისა და კისრის ტოპოგრაფიული ანატომია და ოპერაციული ქირურგია: სახელმძღვანელო - (2006) - (611) - ლიანა კიკალიშვილი, მანანა რამიშვილი, ქეთევანი თურმანიძე, თამარი თურმანიძე
 10. გინეკოლოგია: სახელმძღვანელო. მე-3 გამოცემა - (2009) - (618.1)
 11. ენდოდონტიის საფუძვლები: სახელმძღვანელო - (2009) - (616.31) - ქეთევან გოგილაშვილი, გიორგი მენაბდე, ნანა მელქაძე, სოფიო სამხარაძე
 12. ყბა-სახის ავთვისებიანი სიმსივნეები: სახელმძღვანელო - (2008) - (616.006+616.31) - კ. მარდალეიშვილი, თ. ბარამიძე
 13. სტომატოლოგიური პათოლოგია: სახელმძღვანელო. - მე-2 გამოცემა - (2010) - (616.31) -ბ. კოჭლამაზაშვილი, გ. ბურკაძე
 14. პრევენციული მედიცინა: სახელმძღვანელო - (2009) - (614.2) - ნინო ვეფხვაძე
 15. ბაზისური და კლინიკური ფარმაკოლოგია: [სახელმძღვანელო] . - მე-10 გამოცემა - (2010) - (615(05)
 16. პრაქტიკული ენდოდონტია. იარაღები, მასალები და მეთოდები (ცნობარი): სახელმძღვანელო - (2007) - (616.31) - ლ.ა. ხომენკო, ნ.ვ. ბიდენკო
 17. ქირურგიული სტომატოლოგია: სახელმძღვანელო - (2010) - (616.31) - თატიანა რობუსტოვა, ვლადიმერ აფანასიევი, ერნესტ ბაზიკიანი
 18. ფარმაკოლოგია: სახელმძღვანელო - მე-9 გამოცემა - (2008) - (615(02) - დ.ა. ხარკევიჩი
 19. ორთოპედიული სტომატოლოგია: [დამხმარე სახელმძღვანელო] - (2009) - (616.31) - ზურაბ საყვარელიძე, ნათია საყვარელიძე, ავთანდილ საყვარელიძე
 20. პაროდონტის დაავადებათა ფარმაკოლოგია: სახელმძღვანელო. - მე-2 გამოცემა - (2009) - (616.31) - მანანა ივერიელი, ნინო აბაშიძე
 21. ადამიანის თავისა და კისრის ნორმალური ანატომიის ატლასი - (2010) - (611) - ვაჟა ჩანტლაძე
 22. თავისა და კისრის ტოპოგრაფიული ანატომია და ოპერაციული ქირურგია: სახელმძღვანელო - (2006) - (611) - ლიანა კიკალიშვილი, მანანა რამიშვილი, ქეთევანი თურმანიძე, თამარი თურმანიძე
 23. გინეკოლოგია: სახელმძღვანელო. მე-3 გამოცემა - (2009) - (618.1)
 24. ენდოდონტიის საფუძვლები: სახელმძღვანელო - (2009) - (616.31) - ქეთევან გოგილაშვილი, გიორგი მენაბდე, ნანა მელქაძე, სოფიო სამხარაძე
 25. ყბა-სახის ავთვისებიანი სიმსივნეები: სახელმძღვანელო - (2008) - (616.006+616.31) - კ. მარდალეიშვილი, თ. ბარამიძე
 26. სტომატოლოგიური პათოლოგია: სახელმძღვანელო. - მე-2 გამოცემა - (2010) - (616.31) -ბ. კოჭლამაზაშვილი, გ. ბურკაძე
 27. პრევენციული მედიცინა: სახელმძღვანელო - (2009) - (614.2) - ნინო ვეფხვაძე
 28. ბაზისური და კლინიკური ფარმაკოლოგია: [სახელმძღვანელო] . - მე-10 გამოცემა - (2010) - (615(05)
 29. ადამიანის ანატომია: სახელმძღვანელო - (2006) - (611(02) - ზურაბ კაციტაძე
 30. სიფილისი: სახელმძღვანელო - (2009) - (616.9+619.31) - კ. რობაქიძე, ლ. გრიგოლია
 31. კლინიკური ნევროლოგია - (2009) - (616.8) - მარინე ჯანელიძე
 32. ონკოლოგია: სახელმძღვანელო - (2010) - (616.006) - რემა ღვამიჩავა, მიხეილ შავდია - (წიგნს თან ახლავს CD - 1ც.)
 33. ზოგადი პათოლოგიის საფუძვლები: ჰისტოპათოლოგია, ციტოპათოლოგია, მოლეკულური პათოლოგია: სახელმძღვანელო - მე-2 გამოცემა - (2010) - (616.091) - გ. ბურკაძე, გ. ტურაშვილი
 34. ნევროლოგია. ტოპიკური დიაგნოსტიკის საფუძვლები: სახელმძღვანელო - (2009) - (616.8(038) - ი. ვერულაშვილი
 35. პედიატრია: სახელმძღვანელო. ტომი 1 - (2010) - (616.053.2/5) - ნინო მანჯავიძე, გიული მეგრელიშვილი, ქეთევან გოგბერაშვილი
 36. ქირურგიული დაავადებები: სახელმძღვანელო. - მე-4 გადამუშავებული და შევსებული გამოცემა - (2008) - (617)
 37. ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგია: სახელმძღვანელო. - მე-3 გადამუშავებული გამოცემა - (2006) - (616.31)
 38. სისხლდენა მეანობაში: სახელმძღვანელო. - მე-2 გადამუშავებული და შევსებული გამოცემა - (2000) - (618) - პალიკო კინტრაია, გურამ გოცაძე, ირაკლი მამამთავრიშვილი, ნუკრი კინტრაია, დავით კორკოტაშვილი
 39. ადამიანის ანატომია ფიზიოლოგიით და პათოლოგიით: სახელმძღვანელო - (1994) - (616-091) - რ. ხეცურიანი, თ. კაციტაძე
 40. Управление поведением детей на стоматологическом приеме - (2008) - (616.31) - Д. З. Райт, П. Э. Старки, Д. Э. Гарднер
 41. Диагностика болезней внутренних органов. Том 3: Диагностика болезней органов дыхания - (2007) - (616.1.4) - А. Н. Окороков
 42. Clinical Anatomy by systems - (weathout year) - (611) - Richard S. Snell (ქსეროქსი)
 43. Fundamentals of fixed prosthodontics. 3-rd edition - (1997) - (616.31) - Herbert T. Shillingburg, Sumiya Hobo, Lowell D. Whitsett
 44. Contemporary implant dentistry. 3-rd edition - (2008) - (616.31) - Carl E. Misch
 45. Факторы риска в стоматологической имплантологии. Оптимизированный клинический анализ с делъю повышения эффективности лечения - (2004) - (616.31) - Франк Ренуар, Бо Рангерт
 46. Денталъная имплантология Основы теории и практики - (2002) - (616.31) - В. Л. Параскевич (ქსეროქსი)
 47. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი: სახელმძღვანელო. – მე-5 გამოცემა – (2012) – (614.2+338.24)
 48. ბაზისური და კლინიკური ენდოდონტია: სახელმძღვანელო – (2012) – (616.314.163.085) – ქეთევან გოგილაშვილი, სოფიო სამხარაძე
 49. სასრაფო და გადაუდებელი თერაპიის სამედიცინო დახმარების პრეპარატების პრაქტიკული გამოყენების სახელმძღვანელო: დამხმარე სახელმძღვანელო – (2012) – (615) – გივი თურმანაული
 50. ფსიქიატრის მოკლე კურსი: სახელმძღვანელო – (2008) – (616.8) – გიორგი ნანეიშვილი 
 51. ეპიდემიოლოგია: სახელმძღვანელო – (2010) – (616.9) – ირაკლი მჭედლიშვილი, ნანული ნინაშვილი, დავით გელოვანი
 52. ბეიტსის კლინიკური გამოკვლევის საფუძვლები: სახელმძღვანელო - მე-9 გამოცემა - (2007) – (616)
 53. ბავშვის ფსიქიკური განვითარების დარღვევები:  [სახელმძღვანელო] - (2007) – (616.8++616.053.2/.5) - თამარ  გაგოშიძე - (ქსეროქსი)
 54. Report  on  conditions  in  psychiatric  establishments  in  Georgia – (2012) - (61)
 55. ნერვული სისტემის ანატომია (ზურგის ტვინი და ნერვები. ავტონომიური ნერვული სისტემა. გამტარებელი გზები) – (2012) – (611.8) - რ. ხეცურიანი, ა. შუკაკიძე, მ. არაბული
 56. საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის ანატომია (ოსტეოლოგია, ართროლოგია, მიოლოგია) – (2013) – (611) - რ. ხეცურიანი, ა. შუკაკიძე, მ. არაბული
 57. სამედიცინო ფარმაკოლოგია: სახელმძღვანელო სტომატოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის (წამალი) - მე-3 სასწავლო გამოცემა. - (2010) – (615) - თურმანაული, გივი
 58. საჭმლის მომნელებელი სისტემის ანატომიის თვითმასწავლებელი (შიგნეულობა) – (2012) - (611) - რ. ხეცურიანი, ა. შუკაკიძე, მ. არაბული 
 59. პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის დაავადებები: სახელმძღვანელო - (2012) – (616.31) - მ. ივერიელი, ნ. აბაშიძე, ხ. გოგიშვილი
 60. ადგილობრივი გაუტკივარება ამბულატორულ სტომატოლოგიაში: სახელმძღვანელო - (2013) – (616.31) - წილოსანი, ნინო, შაქარაშვილი, მარინა - (წიგნს თან ახლავს CD – 1 ც.)
 61. ნატურალური ანატომიური პრეპარატების გალერეა. ადამიანის ანატომიის ატლასი - (611) - (2014) - მაია დგებუაძე ამბროსის ასული
გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17095239

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By