სტატისტიკა

  1. საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული 2008 – (2008) – (311)
  2. Statistics for  Managers.  Using Microsoft Excel. – 6-th edition – (2011) – (311) – D.M. Levine, D.F. Stephan, T.C. Krehbiel, M.L. Berenson
გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17095311

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By