უნივერსიტეტის გამოცემები

 1. კომედიის დასასრული (იგავ-არაკები) – (2009) – (82-1) – ნიკა წულუკიძე
 2. სამეცნიერო შრომები. ნაწილი 1 – (2009) – (308)
 3. პოლიტიკური სისტემის თეორია და პრაქტიკა – (2010) – (32) – ვაჟა გურგენიძე, მირანდა გურგენიძე  
 4. საზოგადოება. ცოდნის ტრანსფორმაცია. ფილოსოფია – (2009) – (1) 
 5. ფილოსოფია, სოციოლოგია, პოლიტოლოგია – (2007) – (1+316+32)
 6. ქართული აზროვნება. განათლების პრობლემები. ჰუმანიზმის ეპისტემოლოგია – (2008) – (1)   
 7. მედიცინის ფაკულტეტის III დონის სტომატოლოგიის სპეციალობის სტუდენტთა კონფერენცია: თანამედროვე სტომატოლოგიისპრობლემების ანალიზი კლინიკური იმუნოლოგიისა და ალერგოლოგიის ჭრილში. თეზისები – (2010) – (616.31)
 8. ენერგოტექნოლოგიების  საფუძვლები (ლექციების კურსი) – (2010) – (621.39) – თ. მუსელიანი
 9. ენერგეტიკული ბაზრები და  მათი მართვა (ლექციების კურსი) – (2010) – (621.39) – ნუგზარ ბერიძე 
 10. ენერგო და ეკო სამართალი (ლექციების კურსი) – (2010) – (621.39+339.1+349.6)
 11. ახალი სამეცნიერო – კვლევითი პროექტები ფილოსოფიაში.  2010 წლის 18 ნოემბერი (ფილოსოფიის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია) – (2010) – (1)
 12. Medical Law (21 september 2011. Black sea scientific symposium) – (2011) – (61+34)
 13. მემკვიდრეობის სამართლის აქტუალური საკითხები საერთაშორისო კერძო სამართალში - (2012) – (341(094.4)+347.6) – დევი ხვედელიანი
 14. დემოკრატია ამერიკაში – (2011) – (321.8) – ალექსის დე ტოკვილი
 15. თეოკრატიული  პოლიტიკური სისტემის სამართლებრივი საფუძვლები  - (2012) – (2+32+34) –ვ. პ. გურგენიძე,  მ. ვ. გურგენიძე
 16. მემკვიდრეობის  სამართლის აქტუალური საკითხები საერთაშორისო  კერძო სამართალში – (2012) – (347.6+341) – დევი ხვედელიანი
 17. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სამართლებრივი და პენიტენციალური რეფორმა საქართველოში: შედარებითი ანალიზი და ევროპის გამოცდილება. თეზისები – (2012) – (001(34)
გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17095246

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By