ფილოსოფია

 1. იოანე პეტრიწი - (2006) - (1) - გურამ თევზაძე
 2. ფილოსოფიის შესავალი (მოკლე ლექსიკონით): დამხმარე სახელმძღვანლო - (2005) - (1) - ზაურ ბაღაშვილი
 3. ჰუმანიზმის ეპისტემოლოგია - (2009) - (1) - ბურკჰარდ მოიზიში
 4. განაზრებანი ქართული ფილოსოფიის შესახებ - (2010) - (1) - რაინჰოლდ უდო იეკი
 5. ფილოსოფიური გეოგრაფია - (2010) - (1+91) - ჰელმუტ შნაიდერი
 6. ცნობიერება და სიცოცხლე - (2007) - (1) - ანრი ბერგსონი
 7. საზოგადოებრივი კომუნიკაციის სისტემის ცვლილებანი და მასობრივი მედია - (2007) - (1) - ნიკლას ლუმანი
 8. ფილოსოფიის შესავალი: ძირითადი პროპედევტიკული ასპექტები - (2009) - (1) - მერი ჭელიძე
 9. ფილოსოფია - ღვთისმეტყველება - კულტურა: პრობლემები და პერსპექტივები - (2007) - (1)
 10. ფილოსოფია, დიალექტიკა, ლოგიკა - (2008) - (1)
 11. სიცოცხლის ფილოსოფია: პრობლემები და პერსპექტივები [დამხმარე სახელმძღვანელო] - (2009) - (1)
 12. ფრიდრიხ ნიცშე ესე იტყოდა ზარატუსტრა. ტექსტი და კონტექსტი - (2006) - (1) - თენგიზ ირემაძე
 13. (ნეო)პლატონიზმი და თანამედროვეობა - (2009) - (1)
 14. ახალი ფილოსოფიის ისტორია. Nაწილი 1: განმანათლებლობა (ფრენსის ბეკონიდან იმანუელ კანტამდე) - (2009) - (1) - გურამ თევზაძე
 15. ვარაუდები და დარღვევები. მეცნიერული ცოდნის ზრდა - (2000) - (1) - კარლ რ. პოპერი
 16. ნიკოლოზ ლოსკის ინტუიტივიზმის თავისებურებანიL დისერტაცია ფილოსოპიის (PHD) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად - (2009) - (1) - ლალი ბორისის ასული ანთიძე
 17. ნიკოლოზ ლოსკის ინტუიტივიზმის თავისებურებანი. სპეციალობა - სიცოცხლის ფილოსოფია. ფილოსოფიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის რეზიუმე - (2010) - (1)
 18. სამართლის ფილოსოფიის საკითხები - (2009) - (34+1) - მურმან გორგოშიძე
 19. ისტორიციზმის სიღატაკე - (2006) - (1) - კარლ პოპერი
 20. სამეცნიერო რევოლუციების სტრუქტურა - (2004) - (1) - თომას კუნი
 21. აუცილებლობის ასპექტები: აპრიორულობა, იგივეობა, წინააღმდეგობა - (2009) - (1)
 22. ხმელეთი და ზღვა. მსოფლიო-ისტორიული განაზრება - (2010) - (1) - კარლ შმიტი
 23. ნარკვევები ფილოსოფიის ისტორიაში - (1993) - (1) - რ. გორდეზიანი, გ. თევზაძე, მ. ნემსაძე, მ. ჭელიძე
 24. მსჯელობა მეთოდის შესახებ. მეტაფიზიკური მედიტაციები - (2010) - (1) - რენე დეკარტი
 25. ახალი სამეცნიერო - კვლევითი პროექტები ფილოსოფიაში. 2010 წლის 18 ნოემბერი (ფილოსოფიის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია) - (2010) - (1)  
 26. რა არის თავისუფლება? დიდი მოაზროვნეები თავისუფლების არსის შესახებ: შ. მონტესკიე, ჟ.ჟ. რუსო, გ.ვ.ფ. ჰეგელი, ჰ. სპენსერი, ე. ფრომი - (2010) - (1) - ჰელმუტ შნაიდერი, ლალი ზაქარაძე, გიორგი თავაძე, დოდო ლაბუჩიძე, თენგის ირემაძე.
 27. ნიკოლოზ ლოსკის ინტუიტივიზმი - (1) - (2010) - ლალი ანთიძე
 28. ცივილიზაციის პროცესის შესახებ. წიგნი 1: სოციოგენეტიკური და ფსიქოგენეტიკური გამოკვლევები. ქცევის ცვლილებანი დასავლური სამყაროს საერო ზედა ფენებში; წიგნი 2 - (2005) - (1) - ნორბერტ ელიასი
 29. ნაციონალური იდენტობა - (2008) - (1) - ენტონი დ. სმითი
 30. მითის ასპექტები - (2009) - (1) - მირჩა ელიადე
 31. რა არის პოლიტიკური ფილოსოფია? - (2011) - (1) - ლეო შტრაუსი
 32. A Grammar of motives - (1969) - (1) - Kenneth Burke - (ყდაზე: "რიდერი თანამედროვე რიტორიკაში და მედიის თეორიაში")
 33. ევროპული კულტურის ორი საფუძველი VITA CONTEMPLATIVA და VITA ACTIVA - (2008) - (1)
 34. The language of nature An Essay in the Philosophy of science - (1964) - (1) - David Hawkins - ( ქსეროქსი)
 35. Person, Polis, Planet. Essays in applied Philosophy – (2008) – (1) – David Schmidtz
 36. ფილოსოფიური და პუბლიცისტური წერილები /მისალმებები, მოგონებები/ - (2012) – (1) – რევაზ ბალანჩივაძე 
 37. საღი აზრი – (2012) – (1) – თომას პეინი
 38. ახალი ფილოსოფიის ისტორია. ნაწილი 2: იმანუელ კანტიდან ფრიდრიხ  ნიცშემდე (კანტი, ფიხტე, შელინგი, შოპენჰაუიერი, ი. ჭავჭავაძე და სხვა) – (2012) – (1) – გურამ თევზაძე
 39. აღმოსავლეთი და დასავლეთი.  ინტერკულტურული და ინტერდისციპლინური კვლევები (უდო რაინჰოლდ  იეკის დაბადების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული) – (2012) -  (1)
 40. ძენ-ბუდიზმის ესთეტიკა. ვაბისაბი და მშვენიერების ევროპული იდეა - (2012) – (1) - ჰელმუტ  შნაიდერი
 41. განაზრებანი ქართული ფილოსოფიის შესახებ -  მე-2  გამოცემა - (2012) – (1) -რაინჰოლდ უდო იეკი
 42. ევროპული პასუხისმგებლობა (მერაბ 1   მამარდაშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის  მაასლები  - (2013) – (1)
 43. ფილოსოფია ეპოქათა და კულტურათა გზასაყარზე  (ინტერკულტურული და ინტერდისციპლინური კვლევები)  - (2013) – (1) – თენგიზ ირემაძე
 44. ფილოსოფიური გეოგრაფია. ახალი ფილოსოფიური დისციპლინის დაფუძნების შესახებ (სადისერტაციო ნაშრომი წარდგენილია ფილოსოფიის დოქტორის  აკადემიური ხარისხის მინიჭებისათვის დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად. 2013 წლის  12 ნოემბერი) – (2013) -  (1+91) -  გიორგი  თავაძე
 45. ფილოსოფიური  გეოგრაფია  ახალი ფილოსოფიური  დისციპლინის დაფუძნების შესახებ.  სპეციალობა - ფილოსოფია (ფილოსოფიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაციის რეზიუმე) – (2013)  - (1+91) - გიორგი თავაძე
 46. ლექციები ანტიკურ ფილოსოფიაში (ლექციები, საუბრები)  - (2013) – (1) - მერაბ მამარდაშვილი
 47. ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია.  ტომი 1, ტომი 2, ტომი 3, ტომი 4  -  მე-2 გამოცემა -  (2013) – (1) -   მიხეილ  მახარაძე
 48. ამერიკელ განმანათლებელთა პოლიტიკური ესეები - (2013) – (1)  -   ბ. ფრანკლინი, ჯ. ადამსი, თ. ჯეფერსონი და სხვა
 49. გზები ფენომენოლოგიისა, პასუხს რომ იძლევა - (2013) – (1) -  ბერნჰარდ ვალდენფელსი
 50. ფილოსოფია ეპოქათა და კულტურათა გზაგასაყარზე (ინტერკულტურული და ინტერდისციპლინური კვლევები) –  (2013) – (1) - თენგიზ  ირემაძე
 51. ალეთეიოლოგიური რეალიზმი (შალვა ნუცუბიძე და მისი აზროვნების ახლებური საწყისები) – (2013) – (1) - თენგიზ ირემაძე
 52. იერუსალიმი და ათენი (შესავალი განაზრებანი) – (2013) – (1) -  ლეო შტრაუსი
 53. შატილი ფილოსოფიური გეოგრაფიის პერსპექტივიდან - (2013) – (1) - გიორგი თავაძე  
გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17094867

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By