პოლიტიკა

 1. დემოკრატია და მოქალაქეობა (საკითხავი მასალა სტუდენტებისათვის) - 2011 - (321.8) - მარინე კვაჭაძე, გრიერ ბუროუსი, ზაზა რუხაძე
 2. ანგარიში 26 მაისი. აქციის დაშლის დროს და მასთან კავშირში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების ანალიზი - (2011) - (32) - ს. ვერძეული, გ. გოცირიძე, თ. მიქელაძე
 3. რა არის პოლიტიკური ფილოსოფია? - (2011) - (1+32) - ლეო შტრაუსი
 4. Непростая ноша: внутренне - перемещенные лица в Грузии: истории из Абхазии и Южной Осетии - (без года) - (32)
 5. ხელშეკრულებათა კრებული (საჩუქრად წიგნის CD  ვერსია) – (2011) – (32+34) – ლამარა ბარკალაია, თეიმურაზ ბენიძე, ნანა გულუა – (წიგნს თან ახლავს CD – 2 ც.)
 6. Reasons of  Identity. A normative guide to the political and legal assessment of  identity  claims – (2009) – (32)  - Avigail  Eisenberg
 7. Democracy and citizenship (civil reader)  - (2012) – (321.8) – Greer  boroughs, Zaza Rukhadze, marine Kvatchadze
 8. დემოკრატია ამერიკაში – (2011) – (321.8) – ალექსის დე ტოკვილი
 9. თეოკრატიული პოლიტიკური სისტემის სამართლებრივი საფუძვლები  - (2012) – (2+32+34) –ვ. პ. გურგენიძე,  მ. ვ. გურგენიძე
 10. თეოკრატიული პოლიტიკური სისტემის კონსტიტუციურ-სამართლებრივი რეგულირება (დისერტაცია წარმოდგენილია სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად) – (2011) – (2+32+34) – მირანდა ვაჟას ასული გურგენიძე
 11. საერთაშორისო პოლიტიკა. მუდმივი ცნებები და თანამედროვე საკითხები – (2011) – (32) – რობერტ არტი, რობერტ ჯერვისი
 12. საჯარო მართვა. მოქმედების კურსი – (2012) – (32) – რობერტ ბ. დენჰარტი, ჯ. ვ. დენჰარტი
 13. კონფლიქტების მართვა: სახელმძღვანელო – (2012) – (32) – ნინო ფარესაშვილი
 14. სულის გადასხმა (1997-2011 წლების ჩანაწერები) – (2012) – (32+84-94) – გურამ ოდიშარია
 15. დემოკრატია და მოქალაქეობა (აუდიო წიგნი) – (2011) – (321.8) - გრიერ  ბუროუსი, ზაზა რუხაძე,  მარინე კიკვაძე და სხვა - (წიგნს თან ახლავს CD - 1ც.), (წიგნი შეიცავს ბრაელის შრიფტს)
 16. უშუალო სახალხო მმართველობა - დემოკრატიის უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი - (2013) – (32) -  მამუკა  მათიაშვილი
 17. დოქტორანტის, მამუკა მათიაშვილის სადისერტაციო ნაშრომი თემაზე: უშუალო და წარმომადგენლობითი მმართველობა სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებაში. სპეციალობა:  კონსტიტუციური სამართალი - (2010) – (32)
 18. დოქტორანტ  ანა   ჭიღიტაშვილის სადისერტაციო ნაშრომი თემაზე: ტერორიზმი, როგორც გლობალური პრობლემა: კრიმინოლოგიური ანალიზი და ბრძოლის მეთოდები საქართველოში - (2009) – (32)
 19. Jihadi  Violence. A Study of al-Qaeda’s media – (2013) – (32) - Andreas Armborst
 20. საქართველო.  პოლიტიკური ისტორია დამოუკიდებლობლის გამოცხადების შემდეგ - (2012) -  სტივენ ჯონსი
 21. Япония (“участие”трудящихся в управлении производством Мифы и действителъносстъ) – (1985)  – (33) - А.Б.Орфенов (ქსეროქსი) 
 22. „დემოკრატია და მოქალაქეობა“ (სამოქალაქო განათლების საუნივერსიტეტო კურსი.  სტუდენტის წიგნი) – (2013)  - (321.8) 
 23. ეკონომიკური და სოციალური მოწყვლადობა საქართველოში - (2013) -  ფ. გასმანი, გ. ბერულავა, მ. თოქმაზიშვილი -  (311+32) 
 24. მშვიდობის მოყვარული მსოფლიო მოქალაქე  -  (2012) – (32)  -   მუნ სან მიონი 
 25. The Rise of the South:  Human Progress in a Diverse world (Human Developmant report 2013) – 2013 –  (32)
 26. ჰონკონგი, ჩინეთი 1997 განსჯისათვის - (32) - (2014) - ჯემალ გახოკიძე, სოფო მიდელაშვილი
გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17095283

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By