მთავარი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის საჯარო მმართველობის და ადმინისტრაციული სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი დაარსდა 2011 წლის 1 ივნისს.

 

 

სამეცნიერო - კვლევითი საქმიანობის მიზნები:

 

  • საჯარო მმართველობის თეორიის/ პრაქტიკის/ კანონმდებლობის კვლევა;
  • ადმინისტრაციული სამართლის მეცნიერების/პრაქტიკისა/ კანონმდებლობის პრობლემების კვლევა;
  • კვლევის შედეგების განზოგადება და წინადადების შემუშავება საჯარო მმართველობის პრაქტიკისა და ადმინისტრაციული კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით;
  • ადამინსტრაციული სამართლის დარგის განვითარებისათვის ხელშეწყობა.

 

 

სამეცნიერო -კვლევითი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები:

 

  • კვლევის პროცესში მაგისტრანტებისა და დოქტორანტების ჩართვა;
  • კვლევის შედეგების ხელმისაწვდომობა უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის;
  • კვლევის შედეგების სასწავლო დისციპლინებში ასახვა და დანერგვა.
გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17691746

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By