სასწავლო ტური ბერლინში

საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლა

საჯარო მმართველობის და პოლიტიკის სკოლის მიზანია მოამზადოს კვალიფიციური სახელწიფო მოხელეები.

 

საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის საბაკალავრო აკადემიური პროგრამა თავისი სტრუქტურით ერთ-ერთი უნიკალურია ქართულ საგანამანთლებლო სივრცეში. იგი ინტერდისციპლინარულია და მოიცავს ეკონომიკურ, პოლიტიკურ-სოციალურ და სამართლებრივ დარგობრივ მიმართულებებს. პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტებს დაეუფლონ ცოდნას არამარტო ეკონომიკური, პოლიტიკურ-სოციოლოგიური და სამართლებრივი თეორიების, პრინციპებისა და მეთოდების შესახებ, არამედ აღნიშნულზე დაყრდნობით გამოუმუშაოს მათ ისეთი პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტთა პროფესიული ცნობიერების ფორმირებას, ფუძემდებლური მენეჯერული და ეთიკური ღირებულებების გააზრებას საჯარო სექტორში სოციალური პასუხისმგებლობის კონტექსტში. შესაბამისად, მიღწეული კვალიფიკაცია განსაზღვრავს კურსდამთავრებულთა რეალიზაციის პერსპექტივას სახელმწიფო მმართველობის და ადგილობრივ თვითმმართველობის აპარატის მთლიან სისტემაში, ისევე როგორც პოლიტიკურ თანამდებობებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებში.

 

პროგრამის სტრუქტურაში გათვალისწინებულია როგორც დამატებითი (Minor) პროგრამების არჩევის, ასევე კონცენტრირების განხორციელების შესაძლებლობა სახელმწიფო მმართველობის, მუნიციპალური მომსახურებისა და ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიმართულებით.

 

თუ გნებავთ რომ ჩვენს შესახებ მეტი გაიგოთ, შემოგვიერთდით ჩვენი სკოლის ოფიციალურ გვერდზე 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17673993

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By